Fler nyheter
Räddningstjänsten 20 december 2023

Ordförande har ordet december 2023

Jag som ordförande ska försöka sammanfatta delar av det som skett från vår sida under året, men brevet är från hela vår styrelse.

SKR:s nya tolkningar av EU-direktivet

Vår tid har mest lagts på att bevaka arbetstider efter SKR:s nya tolkningar av EU-direktivet. Som ni vet var det i början av året helt omöjligt att få någon som helst undantag för dessa regler men med tiden har det utkristalliserats att det finns vissa undantag som man kan söka. Detta har blivit mer klarlagt efter ett gediget arbete både från arbetstagarorganisationerna och arbetsgivarna då alla upptäckt att det blir svårt att genomföra en professionell verksamhet som är till gagn för tredje part. I dagsläget har ett antal dispenser kommit in till den nämnd som ska ta ställning till om den godkänns eller avslås. Det återstår att se om man får en dispens eller inte, som sagt har vi lagt mycket tid för att vara med och bevaka samt påverka detta till ett mer positivt sätt än det var från början. Så även om det inte kommer att bli som ”förr” så tror vi att det kommer bli bättre än vi hade farhågor om i våras.

Vi ser en oro kring hur de nya förutsättningarna skulle kunna påverka vårt arbetsliv samt skada den framfart som svensk räddningstjänst har haft de senaste årtiondena. Många schemaförslag har cirkulerats i landet. Vi har kollat på alla förslag som kommit oss tillhanda samt jobbat fram egna förslag, men arbetet försvåras av att svaren på ”frågor och svar” hos SKR talar emot varandra samt att SKR hittar nya förutsättningar gång på gång. Det vi vet är att det är väldigt begränsade möjligheter att ha scheman som idag där vi kan jobba långa arbetspass osv. med tanke på reglerna som finns, men vårt fokus har hela tiden varit på att hitta ett schema som bygger på flexibilitet åt alla håll så att säga. Det är viktigt att ta med sig att även om någon organisation skulle få igenom sin dispens (ex. få jobba 24 timmar i sträck) så är det framförallt veckovilotiden som sätter begränsningar på hur vi kan jobba framöver.

Det som absolut behöver göras är att på central nivå lyfta ut just veckovilotiden för RTJ från andra yrken gällande scheman då vi inom ”blåljusorganisation” har bättre möjlighet till vila. Vi måste även kunna öva praktiskt, öva teoretiskt, ha möten, APT osv. mer än andra så här borde man ta fram avtal som gör att vi kan fortsätta vår verksamhet för att säkerställa att vi klarar av att göra det vi skall enligt LSO. Detta måste både fackliga parter samt arbetsgivaren förstå och anamma. Vi gör det vi kan för att påverka detta till ett positivt svar. Vi förstår att många är besvikna på det som händer och det är även vi, men vi fortsätter att kämpa för att få till ett arbetsklimat som är bra för allas räkning.

Tolkning kring SAP-R

Det som även står på tapeten nu är att jobba vidare med att se över möjligheterna
för dom som inte fått behålla SAP-R samt för dom som inte fått det extra 12%
pensionsavsättning. I dagsläget drivs 12% på central nivå mot arbetsgivarens fack
Sobona och vi får se vart det leder till. Ledarnas tolkning kring SAP-R är tydlig,
kriterierna som ska uppfyllas är 25/30 år, samt medparten av arbetstiden ska vara
operativ och att man arbetar i en operativ roll den dag man fyller 58. Det som
arbetsgivaren hänvisar till fysiskt hårt arbete är inget som finns med i det avtal som
skrivits på sedan tidigare och inte heller det som skrevs avtal som skrevs på förra
hösten, detta är en tolkning arbetsgivaren själva gjort och finns inte med i något
avtal enligt samtliga facklig org. Vi vill gärna få till oss om vi har medlemmar som
uppfyller dessa grundkrav och sökt att få ut sin SAP-R, men blivit nekade. Vi
behöver få in det skriftliga svar arbetsgivaren gett dessa personer. Vi kan inte lova
något men man kommer på central nivå se över dessa och se vart det kan leda till.
Får vi inte in några blir det svårt att ens ta upp ev. fall. Som jag nämnde tidigare i
texten så när det gäller 12% så har vi ett sådant fall där individen har SAP-R men
arbetsgivaren anser att själva tjänsten inte normalt uppfyller kraven på SAP-R och
där med inte rätten att få 12%. Först gjordes en lokal förhandling men den strandade
så nu är den på central nivå. Vi återkommer i utgången av denna förhandling så
snart det finns något att förtälja.

Det operativa ledarskapet.jpg

Utbildningssatsning och pod

Vi planerar för att ta upp vår utbildningssatsning via länk till starten av 2024. Vi har några idéer på vad som är aktuellt men vill gärna ha in förslag på intressanta ämnen som ni medlemmar känner vore bra att ha. När vi får in dessa så planerar vi in rätt föreläsare och kallar till möte så snart vi kan. Vi borde klarar av att köra 3-4 sådana per år. Så mejla oss förslag på vad ni tycker vore intressant att ta upp. Under vecka 5 så har vi i styrelsen våra planeringsdagar så det vore av stort intresse om förslag hinner komma in innan dess. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

Har ni förslag på vad vi kan ta upp i vår pod ”Det operativa ledarskapet” så hör gärna av er till oss också. Alla pod-avsnitt hittar du här.

God jul och gott nytt år!
Önskar vi i styrelsen genom Ulf Leijon, ordförande

                                                LirUlfLejon2048x1152.jpg