Om föreningen

Ledarna inom staten är en branschförening inom Ledarna. Föreningen bildades hösten 2021 och samlar medlemmar som är statligt anställda.

Som medlem i Ledarna är du också medlem i en branschförening. Föreningarna driver frågor specifikt utifrån ledarskapets förutsättningar och utmaningar i olika branscher. Din förening är också din demokratiska möjlighet att påverka Ledarnas inriktning och verksamhet.

Det här är Ledarna inom staten i korthet

  • Föreningen samlar drygt 2 400 chefer som är statligt anställda.
  • Föreningen arbetar med branschbevakning och genom nätverk och seminarier erbjuds tillfällen till erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad med kollegor som har liknande branschintressen.
  • Lyfter och driver branschfrågor för anställda inom staten.