Fler nyheter
Transport & Logistik 12 december 2017

Jonas Regnell, ny ordförande Transport & Logistik

Grattis Jonas, vilken fråga är viktigast för er förening att driva?
Att värna demokratiprocessen i Ledarna, för att stärka medlemmarnas inflytande i organisationen. 

Vad har du för bakgrund?
Jag är sjöbefäl, men sen snart tjugo år jobbat som arbetsledare /trafikledare i Stockholms Hamn. Alltid varit fackligt aktiv i olika roller.

Vad är roligast med att vara chef?
Att få jobba med duktiga medarbetare som gör mitt jobb intressant och roligt.