Om Ledarna inom Transport & Logistik

Branschföreningen för chefer inom transport och logistik. Vi bevakar branschintressen ur ett chefsperspektiv.

Utöver chefsperspektivet är även vårt mål att tillvarata medlemmarnas demokratiska inflytande i Ledarna. Vi är för närvarande cirka 3 600 medlemmar i branschföreningen.

Erfarenhetsutbyte

Det är genom dina och dina kollegors erfarenheter, engagemang och idéer som Ledarna inom Transport & Logistik kan vara en levande medlemsnyttig förening. Våra företrädare och andra medlemmar samlas årligen vid två konferenser.

Här utbyter vi erfarenheter kring ledaravtalstillämpning, lokala avtal, kompetensutveckling och branschtrender inom de olika områdena. Föreningsstyrelsen förlägger sina styrelsemöten på olika geografiska orter i landet.  Vid dessa mötestillfällen bjuds lokala klubbordföranden och arbetsplatsombud in för underhåll samt skapande av lokala nätverk inom föreningen.

Inflytande

Du väljer genom de lokala nätverken ombud till föreningsstämman. På föreningsstämman utses föreningsstyrelse och ombud till Ledarnas högsta beslutande organ ”kongressen”. Det är via ditt engagemang i förening du kan påverka Ledarnas inriktning och verksamhet. På kongressen beslutas Ledarnas övergripande mål, fastställande av förbundsstadgar och val av förbundsstyrelsen.

Intressebevakning

Föreningen representerar Ledarna i följande internationella organisationer ITF, ETF och NTF.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften till föreningen är 35 kronor/månad.

Information

Som medlem får du information om verksamheten här på vår webbsida. Du får gärna kontakta oss om du vill veta mer eller har tankar om vår verksamhet.

Ordförande: Jonas Regnell

Reseräkningar

Krav på underlag vid förlorad arbetsförtjänst

För att få ersättning ska ett av följande underlag bifogas till reseräkningen:

  1. Intyg från arbetsgivare som specificerar datum för närvaro och vilket belopp som kommer att dras från lön.
  2. Lönespecifikation där frånvarodatum och belopp framgår.