Fler nyheter
Techledarna 15 december 2022

New board/Ny styrelse

New board

At the general meeting, a new board was elected for Techledarna, Johan Eklöf, CEO of Mymo AB and living in Mölndal, was elected chairman.

- I am grateful and happy to be chairman of Techledarna, I look forward to working together with the board on issues concerning our members. To, together with the new board, be able to contribute to taking the Tech leaders to the next level and to make a difference for all the fantastic leaders in the tech industry in the country at a time like this feels very exciting and challenging.

You can find the entire board here.  At the meeting, among other things, the association's budget and operational direction for 2023 were decided.

The full protocol can be found here.  The business plan includes, among other things, that the board will continue to work with a mentorship program in the coming years , work with marketing and recruitment through digital media and partners as well as arranging member activities. The board will meet on January 20 and will then start operations for the year.

Ny styrelse

På föreningsstämman valdes en ny styrelse för Techledarna, till ordförande valdes Johan Eklöf, vd på Mymo AB och bor i Mölndal.

- Jag är tacksam och glad över att få vara Techledarnas ordförande, jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen arbeta med frågor som rör våra medlemmar. Att tillsammans med den nya styrelsen få bidra till att ta Techledarna till nästa nivå och att göra skillnad för alla dom fantastiska ledarna inom techindustrin i landet just i en tid som denna känns väldigt spännande och utmanande.

Hela styrelsen hittar du här. https://www.ledarna.se/branschforeningar/techledarna/kontaktuppgifter/ På stämman beslutades bland annat föreningens budget verksamhetsinriktning inför 2023.

Hela protokollet finns här.  I verksamhetsplanen finns bland annat att styrelsen under kommande år kommer att fortsätta arbeta med ett mentorskapsprogram, arbeta med marknadsföring och rekrytering genom digitala medier och samarbetspartner samt att arrangera medlemsaktiviteter. Styrelsen träffas den 20 januari och kommer då att starta upp verksamheten för året.