Demokrati/Democracy

Som medlem har du möjlighet att påverka vår verksamhet, det kan du göra genom att kontakta oss, skicka in förslag till vår verksamhet – eller varför inte bli en del av styrelsen?

Under hösten 2022 håller vi vårt första årsmöte. Under årsmötet väljer vi styrelse, fattar beslut om kommande verksamhet samt budget.

Vår verksamhet regleras av våra stadgar. 

Vartannat år kommer vi att ha stämma. Stämman är vårt högsta beslutande organ.

Bli en del av Techledarna

Just nu söker vi dig som är intresserad av att vara en del av oss. Kontakta oss i styrelsen eller Ledarnas föreningsservice på foreningar@ledarna.se om du vill veta mer.

Democracy

As a member, you have the opportunity to influence our operations, you can do this by contacting us, submitting proposals for our operations - or why not become part of the board?

In the autumn of 2022, we will hold our first annual meeting. During the annual meeting, we elect the board, make decisions about future operations and budget.

Our operations are regulated by our statutes.

We will have a biannual general meeting. The biannual general meeting is our highest decision-making body.

Become a part of Techledarna

Right now we are looking for you who are interested in being a part of us. Contact us on the board or Leadarnas association service at foreningar@ledarna.se if you want to know more.