Om föreningen/About

Techledarna är den nya branschföreningen för chefer inom it- telekombranscherna och näraliggande högteknologiska verksamheter.

Hos oss är du en del i en gemenskap med ca 3 500 chefer som arbetar med att driva vitala samhällsfunktioner och utveckla morgondagens smarta lösningar.

Vi är en förening skapad för att möta arbetsmarknadens utmaningar på 2020-talet. Vårt arbetssätt är digitalt först och våra arbetsspråk är engelska och svenska.

About Techledarna in English.

Föreningen idag

I april 2022 valdes en interimsstyrelse. Interimsstyrelsens uppgift är att starta upp föreningen fram till vårt första årsmöte i höst.

Vi finns till för dig

Vi är en medlemsförening och finns till för dig och att bevaka dina intressen. Våra medlemmar är viktiga, och därför finns vi. Vi har ledarskapet i fokus och vill stötta dig utifrån de förutsättningar och utmaningar som du står inför i din yrkesroll.

Var med och bygg Techledarna

Techledarna är en ny förening, vi styrs inte av traditioner eller gamla arv. Vill du vara med och forma morgondagens fackförbund? Har du idéer om projekt eller aktiviteter? Kontakta oss gärna med förslag, så kan vi utveckla Techledarna tillsammans. 

Under hösten 2022 kommer vi hålla vårt första årsmöte. Där kommer vi välja styrelse, fatta beslut om kommande verksamhet samt budget. Kallelse till årsmötet skickas ut i september, hoppas att vi ses där!

Vår verksamhet regleras av våra stadgar. 

Kontakta oss i styrelsen eller Ledarnas föreningsservice på foreningar@ledarna.se om du vill veta mer.

Från den 1 juli 2022 kan vi ta emot nya medlemmar.