Stämma

Föreningens högsta beslutande organ är föreningens åstämma som genomförs vartannat år. Vid stämman deltar medlemmar, föreningsstyrelse, revisor samt valberedning.

Stämman väljer styrelseledamöter, revisorer, valberedning och ombud till Ledarnas kongress. Ordförande och kassör väljs direkt av stämman. Innan stämman får medlemmar möjlighet att nominera till styrelsen samt att skicka in motioner till föreningen.

Läs mer i föreningens stadgar.

Meeting

The association's highest decision-making body is the association's annual general meeting (AGM), which is held every two years. Members, association board, auditor and election committee participate in the meeting.

The meeting elects board members, auditors, election committee and delegates to the Congress of Leaders. The chairman and treasurer are elected directly by the AGM. Before the AGM, members have the opportunity to nominate for the board and to submit motions to the association.

Read more in the association's statutes.