Fler nyheter
Techledarna 22 december 2022

Nu måste alla chefer få utbildning i cybersäkerhet

Den senaste tidens it-attacker visar att den bristande beredskapen för cyberattacker som svenska chefer varnat för redan fått allvarliga konsekvenser. Arbetsgivare och verksamheter måste ge chefer och medarbetare rätt förutsättningar för att arbeta med cybersäkerhet för att minska riskerna för allvarliga intrång.

Under pandemin har digitaliseringen skett av nödvändighet och mycket arbete återstår för att anpassa de nya arbetsformerna efter de nya verktygen. Med ökad digitalisering ökar också behovet av it- och cybersäkerhet, men det svenska cybersäkerhetsarbetet har hamnat på efterkälken. När cyberangrepp blir allt vanligare är det viktigt att chefer ges rätt förutsättningar för att förstå och hantera riskerna. Arbetet med cybersäkerhet ska hanteras i en alltmer komplex vardag där chefer förväntas lägga mer tid på allt – på administration och uppföljning, strategiskt arbete samt coachning och utveckling av medarbetare. Det är en ekvation som inte går ihop.

I vår undersökning Framtiden efter det nya normala har vi frågat 5 000 chefer om deras arbete med cybersäkerhet. Det är allvarligt att färre än hälften av cheferna i Sverige uppger att det inte finns tydliga regler för de anställda gällande cybersäkerhet på deras arbetsplatser. Bara fyra av tio chefer menar att deras organisation har en strategi för arbetet med cybersäkerhet. Säkerhetsarbetet har helt enkelt inte följt med i utvecklingen. För att åtgärda det måste vi få med chefer på alla nivåer i arbetet. Det måste till ett strategiskt cybersäkerhetsarbete som genomsyrar hela organisationen.

Det är allvarligt att endast en femtedel rapporterar att det genomförts övningar i hanteringen av cybersäkerhetsincidenter de senaste 12 månaderna.

Bland chefer på organisationsledningsnivå – de som kan antas ha en överblick av hela verksamheten – svarar 34 procent att det saknas tydliga regler och strategier samt att det inte genomförs utbildningar eller övningar i cybersäkerhet.

Den samlade bilden är alltså att många verksamheter ligger långt efter i sitt cybersäkerhetsarbete och för att komma till rätta med det är det viktigt att få med chefer på alla nivåer och ge cheferna rätt förutsättningar för att klara denna viktiga uppgift.

Vi på Ledarna har identifierat fyra prioriterade områden som arbetsgivare och verksamheter behöver hantera.

Säkerställ att cheferna är involverade i säkerhetsarbetet och det är på plats redan innan nya digitala verktyg implementeras.
Utbilda cheferna så att de känner sig trygga med hur de ska använda sina verktyg och vad de bör tänka på.
Säkerställ löpande kompetensutveckling, både för chefer och medarbetare i cybersäkerhet.
Granska organisationen och chefernas förutsättningar och synliggör även chefers arbetsmiljö och förebygg ohälsosam arbetsbelastning.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna
Johan Eklöf, ordförande Techledarna

Läs debattartikeln hos Computer Sweden: Nu måste alla chefer få utbildning i cybersäkerhet