Fler nyheter
Techledarna 15 maj 2023

Redo för personlig utveckling? Ready for personal development?

Vill du ha en erfaren person att bolla idéer och erfarenheter med? Eller är du själv en erfaren person som vill hjälpa någon att växa? Då har vi en spännande möjlighet för dig att delta i vår nya utvecklingsinitiativ!

Vi erbjuder dig möjligheten att få en mentor eller att själv vara mentor åt någon annan. Du kommer att få möjlighet att träffa en person och ha givande samtal om olika ämnen som är relevanta för din karriär och personliga utveckling.

Vi startar med att ha en fysisk uppstartsträff där du kommer att få träffa din mentor/adept och lära känna varandra bättre. På träffen kommer vi även ha en inspirationsföreläsning. Därefter kommer ni att ha möten och samtal på regelbunden basis för att utbyta erfarenheter och hjälpa varandra att växa. Initiativet pågår under 5 månader och bör innehålla minst 5 samtal.

Att delta är kostnadsfritt och öppet för alla medlemmar som är intresserade av personlig utveckling och vill ha ett bollplank att diskutera olika ämnen med. Ansök nu och ta första steget mot din personliga utveckling och att hjälpa någon annan att växa!

Ansökan är nu stängd för 2023.

 

Develop your leadership with Techledarna

Are you craving meaningful connections and the chance to learn from experienced individuals? Or perhaps you're an expert eager to make a positive impact on someone's development journey? Look no further, because we have an exciting opportunity made for you!

You will have the opportunity to meet a person and have fruitful conversations on various topics relevant to your career and personal development.

We start by having a physical start-up meeting where you will get to meet your mentor/adept and get to know each other better. At the meeting, we will also have an inspirational lecture. After that, you will have meetings and conversations on a regular basis to exchange experiences and help each other grow. The initiative lasts for 5 months and should contain at least 5 calls.

Participation is free of charge and open to all members. Don't miss this exciting opportunity to be part of our development initiative. Embrace the power of shared experiences, forge valuable connections, and unlock your true potential. Join us today and embark on a journey towards personal and professional excellence!

Application closed.