Chefscoaching

Vill du ha nya perspektiv på dina chefsutmaningar i vardagen och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap? Diskutera dina utmaningar med någon av våra chefscoacher. Ni talas vid per telefon vid tre separata tillfällen, där varje samtal varar cirka en timme, och du avgör själv om du vill lyfta olika ämnen eller en specifik utmaning. 

Stanna upp, reflektera och hitta ny energi. Vilka utmaningar har du som chef? Med Ledarnas chefscoaching får du nya perspektiv på dina chefsutmaningar i vardagen och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap.


Våra chefscoacher hjälper dig i vardagen

I kniviga situationer kan ett peppande samtal med en erfaren chef som bollplank vara lösningen. Använd chefscoaching när du exempelvis står inför:

  • Organisationsförändringar
  • Förändrad chefsroll
  • Behov av ledarskapsutveckling och personlig utveckling
  • Stressande arbetssituation

Så funkar det

I Ledarnas chefscoaching diskuterar du dina utmaningar med någon av våra chefscoacher. Ni talas vid per telefon vid tre separata tillfällen. Du avgör själv om du vill lyfta tre olika ämnen eller diskutera en utmaning vid tre tillfällen.

Vi har ett coachande förhållningssätt, utgår alltid från dina frågeställningar, inspirerar och stöttar dig i att hitta lösningar på dina konkreta utmaningar. Samtalen resulterar dessutom i konkreta råd som underlättar din vardag som chef. Samtalen ingår i ditt medlemskap och kostar inget extra.

Ledarnas chefscoacher har tidigare varit chefer på olika nivåer i både privat och offentlig sektor, samt arbetat som styrelseledamöter och vd.

Logga in och boka ditt första coachingsamtal direkt i vår kalender. Under en 12-månadersperiod ingår chefscoaching vid maximalt tre tillfällen via telefon. Varje samtal varar cirka en timme. Inte medlem? Läs mer om vårt medlemskap.

Uppdaterat: 2015-12-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem