Chefscoaching - vilka utmaningar har du som chef?

Vill du ha nya perspektiv på dina chefsutmaningar i vardagen och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap? Anlita någon av våra chefscoacher. Ni talas vid per telefon vid tre separata tillfällen, där varje samtal varar cirka en timme, och du avgör själv om du vill lyfta olika ämnen eller en specifik utmaning. 

Stanna upp, reflektera och hitta ny energi. Vilka utmaningar har du som chef? Med Ledarnas chefscoachning får du nya perspektiv på dina chefsutmaningar i vardagen och möjlighet att reflektera över ditt ledarskap.


Våra chefscoacher hjälper dig i vardagen

Om du vill ta nästa kliv i ditt ledarskap eller befinner dig i en utmanande situation kan ett samtal med en erfaren chef som bollplank vara lösningen. För att få nya perspektiv och ställa dig utanför vardagen. Använd chefscoachning när du exempelvis står inför:

  • Organisationsförändringar
  • Förändrad chefsroll
  • Behov av ledarskapsutveckling och personlig utveckling
  • Stressande arbetssituation

Så här fungerar det

I Ledarnas chefscoachning diskuterar du dina utmaningar med någon av våra chefscoacher. Ni talas vid per telefon vid tre separata tillfällen. Du avgör själv om du vill lyfta tre olika ämnen eller diskutera en utmaning vid tre tillfällen.

Vi har ett coachande förhållningssätt och stödjer dig i att hitta lösningar på dina konkreta utmaningar. Samtalen ingår i ditt medlemskap och kostar inget extra.

Ledarnas chefscoacher har tidigare innehaft chefsroller på olika nivåer i både privat och offentlig sektor och deras erfarenhet omfattar många olika branscher.

Boka ditt första samtal direkt i vår kalender. Under en 12-månadersperiod ingår chefscoachning vid maximalt tre tillfällen via telefon. Varje samtal varar cirka en timme. Inte medlem? Läs mer om vårt medlemskap.

Uppdaterat: 2017-04-04

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem