Fler nyheter
Avtalsnyhet 7 januari 2021

Ny överenskommelse mellan Ledarna och Arbetsgivaralliansen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och Arbetsgivaralliansen, bransch - Upplevelse & Kultur - har tecknat ny överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner.
  • Parterna är överens om att Branschavtal Upplevelse och Kultur träffar överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löneavtal för perioden den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023.
  • Ändringar framgår av bilaga 2 Allmänna anställningsvillkor.
  • Ledarna omfattas av Ledaravtalet och det gäller tillsvidare, enligt bilaga.

Nyheter i avtalet om allmänna villkor

Läs detaljer i protokollet

§6 Flexpension

1 december 2020 avsätts 0,3 procent och ytterligare 0,4 procent från 1 maj 2022, det innebär att den sammanlagda avsättningen till Flexpension uppgår till 1,1 procent efter den 1 maj 2022.

Arbetsgrupper

  1. Arbetstid
  2. Redaktionell översyn (Avtalsvård)
  3. Ledaravtalet

Ändringar avseende allmänna anställningsvillkor se bilaga 2

Mer information

Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Antonio Ropero, bransch- avtalsansvarig Ledarna, antonio.ropero@ledarna.se