Fler nyheter
Avtalsnyhet 8 november 2018

Överenskommelser om bruttopensioner är nu klara

Ytterligare överenskommelser har träffats för att komma tillrätta med de gamla bruttopensionsavtalen inom kommunal sektor.

Överenskommelserna innebär att det finns lösningar på plats för alla årskullar som omfattas av gamla bruttopensionsavtal.

I januari uppmärksammades att utbetalningar av tjänstepension enligt de gamla bruttopensionsavtalen blev kraftigt sänkta. De centrala parterna har under året därför dels kommit överens om att för 2018 återställa tjänstepensionen till 2017 års nivå, och dels att hitta långsiktigt hållbara lösningar för tid framåt.

Läs mer hos OFR

Fördjupad information: Tjänstepensionsavtal med bruttosamordning

Tidigare nyheter

Tjänstepension säkras för dig som arbetat i kommun och landsting

Förhandlingsframställan om pension