Fler nyheter
Debatt 21 februari 2018

Förbättra förutsättningarna för chefer i offentlig sektor

Ledarna har varit i Kristianstad och lyssnat till sina medlemmar i offentlig sektor. De förmedlade ungefär samma bild som offentliganställda Ledarnamedlemmar i hela landet gjort i en enkät: De behöver bättre förutsättningar och verktyg för att utveckla verksamheter och medarbetare och vara hållbara som chefer.

Att jobba i offentlig sektor är att bära ett oerhört viktigt samhällsuppdrag, det gäller för såväl chefer som medarbetare. Ledarna är den största, fackliga organisationen för chefer i kommun och landsting, och vad de säger och bör tas på största allvar.

Inom offentlig sektor i Kristianstad, liksom i de flesta andra offentliga verksamheter i landet finns stora utmaningar. För Ledarnas medlemmar i Kristianstad består dessa främst av stora medarbetargrupper och bristande resurser.

En stor forskningsstudie som presenterades i höstas visade att stressen och kraven på chefer ökar, samtidigt som resurserna minskar.

Glädjande nog säger ändå nio av tio chefer i Ledarnas enkät i offentlig sektor att de vill jobba kvar. De ser att det finns kvalificerade jobb med utvecklingsmöjligheter. De känner att de kan bidra till att utveckla demokratin och att de jobbar för medborgarnas bästa.

De flesta kan tänka sig att rekommendera andra att jobba för det offentliga. Men de skickar också tydliga signaler om förändringsbehov.

Chefsjobben kompliceras av otydliga mål och direktiv. Det är svårt att få gehör för verksamheternas behov och de behöver mer stöd från sina egna chefer.

Många saknar kompetenspåfyllning. Men absolut viktigast är att cheferna behöver minskade personalgrupper för att frigöra tid för att utöva ledarskap. Att bygga relation till sina medarbetare är självklart för alla framgångsrika chefer och ett närvarande ledarskap är det som utmärker svenskt ledarskap.

Men när arbetsstyrkan uppgår till dussintalet personer blir det närvarande ledarskapet, tillsammans med alla övriga chefsuppgifter, ett övermäktigt åtagande.

På Ledarna vet vi via våra medlemmar att tung administration belastar många verksamheter.

Chefernas uppdrag som ledare har försvårats och ledarskapet degraderats. Chefer behöver också ha ett tydligt uppdrag, med tid till att lyssna, lära och därtill föra en dialog med den egna chefen.

Ledarna ser alltså stora behov av förändring på framförallt följande tre punkter inom offentlig sektor:

  • Färre medarbetare
  • Minskade krav på dokumentation
  • Bättre stöd från den egna chefen

Sveriges Kommuner och Landsting anger att det behövs över en halv miljon nya medarbetare fram till år 2026.

För att få de bästa medarbetarna och kunna rekrytera framtidens ledare behöver offentlig sektor ha de bästa cheferna. Rätt förutsättningar för den offentliga sektorns chefer är en förutsättning för en fortsatt välfärd i världsklass.

I Ledarnas rapport Att leda mot framtiden (2016) redovisades att drygt 23 procent av Skånes chefer var över 55 år.

Vilka tar över efter dem om chefssituationen inte förändras?

Annika Elias
ordförande, Ledarna

Enkäten utfördes april till juni 2017 bland 1 724 medlemmar i Ledarna, med en svarsfrekvens på 1 079 personer eller 62,6 procent.

Debattartikeln publicerades i Kristianstadsbladet 21 februari 2018.