Fler nyheter
Rapport 2 december 2016

Att leda mot framtiden

Sveriges chefskår åldras, samtidigt som vi är mitt i ett paradigmskifte rörande strukturerna för anställningar och jobbformer.

Den så kallade gig-ekonomin kommer att förändra arbetsmarknaden djupgående på ett sätt som ännu inte går att förutsäga. Ledarskapet kommer att bli viktigare än någonsin. I rapporten Att leda mot framtiden efterlyser Ledarna strategier för att rekrytera framtidens chefer.

Ledarnas framtidsrapport 2016: Att leda mot framtiden

Pressmeddelande 2016-12-02: Vem tar över när chefen pensioneras?