Fler nyheter
Medlemsnyhet 17 december 2018

Andreas Miller: Alla chefer behöver en paus

När jag skriver det här är jag på väg mot en paus. Pausen stavas Berlin. Några dagar av rekreation med favorit­matställen, jazzmusik, shopping och museivistelser mitt i centraleuropeisk historia – men innan dess denna krönika.
Andreas Miller, Ledarnas förbundsordförande.

I chefskapet ingår hög arbetsbelastning och det är många gånger väldigt stimulerande. Möten, utveckling och lösningar skapar energi och motivation till en viss gräns. Gränsen ser olika ut för var och en av oss, men det finns en gräns för alla. När gränsen är nådd, egentligen helst en bra bit innan, måste du balansera det med pauser och återhämtning. Till en del är det chefens eget ansvar. Våga prioritera dig själv. Du vinner på det i längden.

När jag träffar medlemmar i olika branscher finns det ett tema som återkommer och det är chefens arbetsmiljö. Flera vittnar om för stora arbetsgrupper, för lite tid för att möta den enskilda medar­betaren och för egen reflektion och ett hårt tryck på leverans. Våra medlemmar vill verkligen leverera och under rimliga förutsättningar.

Jag tänker att det inte bara handlar om resurser. Det handlar också om prioritering och verksamhetskultur.

Vid en av mina tidigare arbetsplatser genomförde vi mindfulness för alla. Jag minns särskilt en chefskommentar. Chefen hade varit initialt försiktigt skeptisk till projektet men deltagit. I slutet av pro­grammet sa hen:

”Jorden gick inte under, verksamheten föll inte samman för att jag satt ner 15 minuter om dagen och andades! Snarare blev jag mer fokuserad och effektiv efteråt.”

Hur ser kulturen ut där du jobbar? För Ledarna är chefens arbetsmiljö central i vårt påverkansarbete för att ge chefen de bästa förutsättningarna. Vi vet att våra medlemmar blir ännu bättre chefer när de får rimliga förutsättningar. Det skapar friskare arbetsplatser och garanterat långsiktigt mer konkurrens­kraftiga verksamheter.

Så glöm inte! Prioritera din egen hälsa, ditt behov av pauser. Var, och av vad, du får mest åter­hämtning vet du bäst själv.

Nu hör jag gateutropet – mot pausen! Vi hörs igen efter återhämtningen.

Andreas Miller
Förbundsordförande Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 12, december 2018.

Mer om chefens arbetsmiljö och hållbarhet läser du på vår sida Hållbara chefer.