Fler nyheter
Medlemsnyhet 23 maj 2023

Andreas Miller: Årets lista ger framtidstro och energi

En arbetsuppgift som alltid fyller mig med framtidstro och energi är den att sitta i FKL-juryn – Framtidens kvinnliga ledare. Årets lista med 75 unga kvinnor visar på medvetna ledarskap, som tar stort ansvar och leder samhället framåt mot en hållbarare värld.
Andreas Miller.

Vinnaren Azra Osmancevic, affärutvecklingschef på Viaplay Group, är verkligen en sådan chef. Hon medverkade nyligen i podden Miller möter ledare och uttryckte där att det egentligen inte skulle behövas en FKL-lista – vi borde kommit längre i jämställdheten.

Azra har naturligtvis rätt, vi borde kommit längre och vi behöver fortsätta verka för en jämställd chefskår i Sverige och världen. Medlingsinstitutet har visat att löneskillnaderna mellan män och kvinnor som är chefer är 11,4 procent till männens fördel. Ett exempel från bank- och finansvärlden visar att en chefsposition med samma ansvar och nivå kan skilja upp till 24 procent till mannens fördel. Det är naturligtvis helt orimligt. Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad och förutsättningarna att verka som chef beror på arbetsområde. Förutsättningarna är sämre, för både kvinnor och män, i traditionellt kvinnodominerade yrken och branscher, jämfört med de mansdominerade. Det avspeglas bland annat i chefers mandat, arbetsgruppers storlek, tillgång till administrativt stöd och teknisk utrustning.

Vi har alla – oavsett kön – ett ansvar för att ändra på det här. Ledarna fortsätter därför med FKL-listan, för att lyfta fram förebilder bland unga kvinnor som är chefer. Vi kan se att allt fler kvinnor blir chefer vilket är mycket glädjande. Fortfarande är det dock långt kvar till jämställdhet på högre positioner inom det privata näringslivet.

Dessutom finns det fortfarande starka normer om vem som kan och vill bli chef. Tillsammans behöver vi bryta de normerna, för Sverige och världen behöver alla potentiella chefer, oberoende av exempelvis kön, etnicitet eller funktionsvariation. En ökad mångfald bland Sveriges chefer skapar förutsättningar för inkluderande arbetsplatser och samhällen, och ökar Sveriges konkurrenskraft.

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 5, maj 2023.

Framtidens kvinnliga ledare