Fler nyheter
Medlemsnyhet 26 november 2018

Andreas Miller: Ge chefen förutsättningar lösa konflikter

Ansvaret att ta tag i konflikter på arbetsplatsen vilar tungt på Sveriges chefer, skriver Ledarnas Andreas Miller. Och det är viktigt att cheferna har förutsättningar att hantera konflikterna.
Andreas Miller, Ledarnas förbundsordförande.

Varannan svensk upplever konflikter på jobbet minst en gång i månaden. Det framkom i en undersökning från 2015 gjord av Kairos Future.

Arbetsmiljölagen är sedan 2016 än tydligare med chefens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön på arbets­platsen. Så att kunna hantera konflikter är högst angeläget.

Min erfarenhet, efter 16 år som chef, är att konflikter kan vara oerhört jobbiga, nästan fullständigt suga musten ur mig men å andra sidan också vara väldigt meningsfulla. Om jag som chef tar tag i konflikten och inte väjer kan både individer och verksamheten få stora vinster framåt. Det motsatta, att sticka huvudet i sanden, blir i längden oerhört kostsamt för alla inblandade och även för produktionen. Tidig konflikthantering och synliga åtgärder skapar ett lugn i organisationen.

Medarbetare läser av att här tas kon­flikter om hand. När jag som chef ska ingripa är en avvägning från gång till gång. Alla konflikter kan inte lösas, men alla konflikter behöver hanteras.

En konfliktlösning är sällan en quick fix. Det behöver ta tid och jag har många gånger fått hålla ett inre samtal med mitt tålamod. Ha inte för bråttom, Andreas!

Jag har många gånger valt att prata med någon utanför min enhet, både internt och externt, för att få andra ögon på konflikten. Självfallet förs de samtalen med stor integritet mot alla inblandade.

Det vilar ett stort ansvar på Sveriges chefer att undanröja konflikter på arbetsplatsen för att skapa en god arbetsmiljö. Det här ansvaret måste i sin tur leda till att Sveriges chefer får de redskap och resurser de behöver.

Du som chef ska ha ett tydligt mandat för att ingripa. Driv på att du ska ha rätt kunskap och utbildning i konflikthante­ring. Sök stöd både internt och externt. Vi inom Ledarna driver de här frågorna centralt och menar att vi måste uppgra­dera betydelsen av ledarskapet. Vi ser alltför många företag och organisationer som inte mäktar med att ge cheferna bra förutsättningar.

Konsekvenserna blir många gånger för­ödande. Hade ledningen valt att satsa på kompetensutveckling inom konflikthante­ring hade både chefen, medarbetarna och verksamheten mått mycket bättre. Så min uppmaning till dig som chef är att stå på dig för din rätt till rätt förutsättningar att klara ditt jobb.

Andreas Miller
Förbundsordförande Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9, september 2018.

Mer om konflikter läser du på vår sida Konflikthantering – konflikter på jobbet.