Fler nyheter
Medlemsnyhet 19 oktober 2022

Andreas Miller: Har du också åldersfördomar?

Åldersmedvetet ledarskap innebär att ha kunskap om vanliga behov i olika åldersgrupper för att främja arbetsförmåga hos chefer och medarbetare, skriver Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller.
Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

I min tidigare roll som mediechef anställde jag en person för att driva på den digitala utvecklingen på redaktionen. Vi behövde bli mer digitala för att vara fortsatt relevanta för användarna när deras beteende förändrades. Jag visste att det här skulle skapa olika reaktioner bland medarbetarna och var särskilt orolig över en äldre medarbetares eventuella reaktion. Jag trodde att han skulle sätta sig på tvären. Efter några veckor in i arbetet förstod jag att mina fördomar kommit på skam. Han var den mest engagerade i det nya. Han såg nya möjligheter och fick utlopp för fler sidor i sin personlighet.

Historien har lärt mig att jobba med mina egna fördomar om ålder. Den kronologiska åldern säger inget om personens mentala ålder eller förhållningssätt till förändring och utveckling.

I rollen som chef behöver vi utveckla ett åldersmedvetet ledarskap av flera skäl. I flera europeiska länder, även Sverige, sker en förflyttning av pensionsåldern uppåt i åldrarna. Ska vi klara av att behålla en generell god välfärd behöver chefer och medarbetare få rätt förutsättningar för ett hållbart och längre arbets liv. Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid högskolan i Kristianstad, visar med sin forskning att chefers attityd och förhållningssätt har en stor påverkan på om chefer och medarbetare kan tänka sig att jobba längre.

Men ett åldersmedvetet ledarskap handlar i grunden om att ha en helhetssyn på ett yrkeslivs olika faser. Ledarna har i rapporten Ålderism utestänger chefstalanger visat på att det finns både unga och äldre chefer som upplever att deras ålder har varit ett hinder ideras karriärer.

Ett åldersmedvetet ledarskap innebär att ha kunskap om vanliga behov i olika åldersgrupper för att främja arbetsförmåga hos chefer och medarbetare, men utan att hemfalla åt åldersstereotyper. Den inställning som chefens chef har till anställda i olika åldrar fortplantar sig neråt i verksamheten. Därför krävs att det åldersmedvetna ledarskapet genomsyrar hela organisationen.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2022.

Mer med Andreas Miller