Fler nyheter
Medlemsnyhet 21 februari 2022

Andreas Miller: Utmanande för chef inom offentlig sektor

Ledarna växer inom offentlig sektor. Allt fler offentliga chefer vill vara med i Ledarna då vi har fullt fokus på chefens roll och förutsättningar, skriver förbundsordförande Andreas Miller i sin krönika.
Andreas Miller, Ledarnas förbundsordförande.

Vi vet att chefer i en politiskt styrd organisation måste navigera i en mycket komplex verklighet. För att klara av det behövs ett väl utvecklat samspel mellan politiken och för valtningen, man måste förstå och respektera varandras roller.

Det blev väldigt tydligt i vårt seminarium Chef i demokratins tjänst – med rätt att leda? Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborg, tränar kontinuerligt sina förvaltningschefer i att samspela med politiken. Både politiker och chefer tränar för att göra varandra bättre. Politiken får syre av konflikter och förvaltningen ska verkställa politiska beslut och måste hitta bästa samarbetsformer.

När den politiska logiken krockar med den professionella, kan chefer behöva hantera svåra målkonflikter och utmaningar. Vi på Ledarna menar att det politiska ledarskapet har haft för lite fokus på det operativa ledarskapets organisatoriska förutsättningar i offentlig sektor. Det finns alltför ofta en politisk lockelse i att spara på chefer för att visa handlingskraft. Det är kortsiktigt och innebär oftast att politiken sågar av den gren de själva sitter på.

Ska de politiska besluten kunna bli verklighet måste det finnas duktiga chefer som kan leda verksamheten. Cheferna måste ha rätt förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Ledarna ser oroande tecken på att chefernas förutsättningar inte hamnar i fokus, något som inte minst pandemin visat. Cheferna har för stora grupper och för lite resurser för att kunna fullfölja sitt uppdrag.

Vi ser att alltför många chefer i kommuner och regioner runt om i landet köps ut. För att uttrycka det tillspetsat slänger politikerna cheferna framför bussen för att visa politisk handlingskraft. Att ge cheferna rätt förutsättningar i offentlig sektor handlar ytterst om att förvalta de allmänna medlem på bästa sätt och skapa en offentlig sektor i världsklass. Låt oss göra det tillsammans.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1, januari 2022.