Fler nyheter
Medlemsnyhet 3 juli 2023

Andreas Miller: Våga tänka i ett helhetsperspektiv

Den senaste tiden har det blivit väldigt tydligt för mig att vi behöver chefer och ledare som vågar tänka i ett helhetsperspektiv, och i sitt ledarskap väva in både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Andreas Miller.

Jag tänker på två av vår tids viktigaste frågor, klimatomställningen och hur vi bryter gängkriminaliteten.

Jag möter allt fler företagsledare inom det privata näringslivet som är mitt inne i omställningen till en fossilfri produktion. I samtalen förstår jag att det inte är tekniken som är den stora utmaningen, utan vad detta innebär för ledarskapet på alla nivåer. Det som är kärnan idagens företag behöver göras om från grunden för att företaget ska klara de nya kraven och fortsätta vara konkurrenskraftigt. I det arbetet behövs närvarande förändringsledare som både kan förmedla visionen och möta den entusiasm och oro som visionen skapar.

För att klara klimatomställningen utan att skapa stora sociala spänningar behöver vi ge människor möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling mitt i yrkeslivet. Om den slår ut stora delar av arbetsmarknaden kommer det inte att fungera.

I dag är det näringslivet som leder omställningen. Affärsnyttan driver på utvecklingen, medan politiken tycks hamna i baksätet. Det privata näringslivet efterlyser tydliga och förutsägbara spelregler. Som en vd uttryckte det: Bestäm ett slutdatum så snart som möjligt och branschen anpassar sig, men om politiken velar, då sker inget.

I Sverige ser vi en alarmerande våg av dödligt våld bland unga män i våra förorter. Det är en socialt ohållbar situation, en tragedi som drabbar hela familjer, ja hela samhällen, och den letar sig in på arbetsplatserna. Även här behövs det närvarande chefer och ledare som vågar tänka nytt. Hur skapar vi vägar ut ur kriminaliteten? Hur kan chefer och ledare bli dörröppnare ut ur en ond våldsspiral?

I Almedalen anordnade Ledarna två seminarier kring dessa teman. Läs mer om dem på sidan Almedalen.

Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6-7, juni/juli 2023.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.