Fler nyheter
Medlemsnyhet 10 januari 2024

Även chefer får må dåligt

Den likriktade chefsnormen hotar både rekryteringen av och legitimiteten för chefer, menar Hanna Wiik, chefsrådgivare på Ledarna.
Hanna Wiik.

– Alla som är bra på ledarskap och kan utföra chefsuppdraget måste kunna bli chefer. I dag finns många fler begränsningar, säger hon.

Chefer måste få vara människor. De kan ha ångest, ätstörningar, depressioner, tvångssyndrom, vara bipolära. Dessutom innebär chefsuppdraget en högre press.

– Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att chefer blir sjukskrivna. Ändå är det tabubelagt, och vi måste prata om det för att hejda den utvecklingen.

Det man kan kräva av en chef är att hen fungerar i sitt uppdrag.

– Och det är chefens chef som avgör om den klarar sitt uppdrag – inte medarbetarna. Chefsuppdraget går inte ut på att vara omtyckt.

Däremot kan man kräva av ledare att de är beredda på ett större ansvar, har självinsikt om sina starka och svaga sidor och söker stöd när de behöver. Det är inte lätt, till exempel depressioner drabbar ofta just självinsikten.

– Vi behöver höja kunskapen om psykisk ohälsa och rigga ett stödsystem som fungerar löpande. Precis som för fysisk arbetsmiljö.

Att många anser att det är för privat att diskutera sitt psykiska mående med sin chef förstår hon.

– Men att inte ta ansvar för sin egen psykiska arbetsmiljö, utan bita ihop och köra på, det är ett ansvarslöst ledarskap.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 12, december 2023.

  • Behöver du någon att prata med? I medlemskapet ingår samtalsstöd. Läs mer på sidan Samtalsstöd.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.