Fler nyheter
Medlemsnyhet 10 september 2018

Chefsintervju: Låt dig inte kidnappas i konflikten

Ingela Stroem låter medarbetarna ta ansvar för att lösa sina konflikter: – Jag är där för att spegla känslor, säger hon.
Ingela Stroem. Foto: Magnus Liam Karlsson.

Ingela Stroem har varit chef i sedan 1990 och på 28 år hinner det hända en hel del.

– Genom åren har det blivit mycket personal, konflikter och kriser, säger hon. Konflikter är viktiga för utveckling, men de måste vara konstruktiva.

Första uppdraget tog hon 21 år gam­mal. Sedan dess har hon jobbat som chef inom kommun, landsting, läkemedelsin­dustrin och även finansbranschen. I dag arbetar hon som enhetschef inom staben kvalitet och patientsäkerhet på Karolin­ska Universitetssjukhuset.

– Under mina år har synen på ledarskap förändrats mycket. Förr skulle man vara tydlig, peka med hela handen, ha ett auktoritärt ledarskap. Dagens ledar­skap är mer situationsanpassat. Som chef ska jag i möjligaste mån undvika att gå in och lösa konflikten åt medarbe­tarna utan i stället coacha dem att själva hitta lösningar.

Ingela Stroems strategi är att synliggöra de inblandades olika perspektiv.

– Jag försöker att monitorera samtalet. Jag jobbar med spegling, säger saker som ”jag hör det här” eller ”är det så du menar?”. Allas känslor ska respekteras och det finns inte bara en sanning.

För att inte själv bli indragen måste du som chef träna på helikopterperspektiv och se situationen utifrån.

– De flesta har goda intentioner, men ibland stöter man på individer som har en dold agenda och då gäller det att inte bli kidnappad.

Ingela Stroem har ibland rekryterats till arbetsgrupper som tidigare chefer har lämnat för att de varit så utmattade av konflikterna. Då har hon tagit hjälp av experter utifrån, vilket gett bra resultat.

– En medarbetare hade exempelvis problem hemma och skyddade sig genom att underblåsa konflikten på jobbet.

En strategi Ingela Stroem använder sig av på alla arbetsplatser hon varit på är att ha bra samarbeten med sin närmaste chef, med hr och med facket.

– De är viktiga samarbetspartner som jag kan bolla med för att hålla mitt meta­perspektiv och inte dras in. Jag fokuse­rar också på att uppleva situationen mer än ”känna på den”, det är en strategi för att kunna hålla distansen, säger hon.

Ingelas tips för konflikthantering:

  1. Ha tät uppföljning. Leder det jag gör nu dit vi vill?
  2. Jag som chef ska inte lösa konflikten. Jag ska hantera den. Lösningen ska komma från dem själva.
  3. Skapa tid för reflektion över arbetssituationen.

Ingela Stroem

Ålder: 50 år
Gör: Enhetschef inom staben kvalitet och patient­säkerhet på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.
Bor: Stockholm
Utbildning och karriär: Ledarskapsutbildning på högskolan i Örebro 1990, Chef och ledarjobb inom kommun och landsting, läkemedelsbranschen, privata näringslivet samt inom finanssektorn.
Antal år i Ledarna: 25

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9, september 2018.

Läs mer och lyssna på podd om konflikthantering.