Fler nyheter
Medlemsnyhet 9 augusti 2018

Experten svarar: Behöver chefer kollektivavtal?

Mitt företag har inget kollektivavtal. Vad är egentligen nyttan med kollektivavtal för mig som chef? Anna Nilsson, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna, förklarar.
Anna Nilsson, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna.

Fråga: Jag jobbar på ett företag utan kollektivavtal. Jag har ett bra avtal, men vad skulle nyttan med kollektivavtal vara för mig? Varför behöver chefer kollektivavtal?

Svar: Det finns flera fördelar med kollektivavtal på arbetsplatsen. Avtalet ger långsiktiga, stabila spelregler. Arbetsmarknadens parter anpassar och utvecklar avtalen utifrån olika branschers behov. Kollektivavtalet kompletterar socialförsäkringens regler för ersättning vid sjukdom eller vid föräldraledighet. Om lagen ändras, anpassar eller kompletterar parterna saken genom avtalet.

Att ha kollektivavtal frigör tid för dig och din arbetsgivare som ni kan lägga på verksamheten i stället för att lägga tid på ditt enskilda anställningsavtal. Och i det fall du och din arbetsgivare skulle hamna i en tvist, omhändertas den i en förutbestämd ordning som regleras i kollektivavtalet. Det är enklare och kostar betydligt mindre och de allra flesta tvister löses utan att de behöver hamna i domstol.

Kollektivavtalad tjänstepension ger mer för pengarna. Parterna som förhandlar fram villkoren för tjänstepensionen förhandlar för en stor grupp, så det går att få fram nivåer för avgifterna som är svåra att matcha för det enskilda företaget. Det kan röra sig om uppåt 65 procent lägre avgifter än övriga marknaden.

Ledarna tecknar också centrala löneavtal där vi verkar för en utvecklad löneprocess som ger dig möjlighet till en individuell dialog om den egna löneutvecklingen, kompetensutvecklingen samt förutsättningarna i uppdraget. Kollektivavtalen ger också unika möjligheter till omställningsavtal.

Att tänka på när du skriver anställningsavtal utan kollektivavtal:

  • Lön: Vilken är din fasta kontanta månadslön? Har du rörlig lön, provision eller bonus? Vid vilken dag och månad sker årlig lönerevision? Hur sker löneprocessen ut?
  • Sjuklönetillägg: Vad är ni överens om vid kortare eller längre tids sjukdom?
  • Pension: Hur stor premie åtar sig arbetsgivaren att betala in och till vad? Månadsvis inbetalning?
  • Livförsäkring: Har du ochdin arbetsgivare reglerat att arbetsgivaren tecknar livförsäkring motsvarande TGL (Tjänstegruppliv)?
  • Arbetsskadeförsäkring: Har ni reglerat att arbetsgivaren tecknar arbetsskadeförsäkring för dig motsvarande TFA (Trygghetsförsäkring arbetsskada)?

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4, april 2018.

Om kollektivavtal och hur de fungerar