Fler nyheter
Medlemsnyhet 14 maj 2024

Experten svarar: Hjälp, jag räcker inte till!

Hur ska chefen hantera en arbetsbelastning som känns mer och mer orimlig? Ledarnas chefsrådgivare och förhandlare Linda Suslin Spiess svarar.
Linda Suslin Spiess.

Fråga: Min arbetssituation börjar kännas alltmer omöjlig. Jag har en väldigt stor arbetsgrupp att leda och känner mig otillräcklig. Jag har berättat detta för min chef, men det verkar inte finnas någon lösning. Vad ska jag göra?

Svar: Många chefer känner sig otillräckliga och frustrerade i sin arbetssituation när kraven på effektivisering och besparingar är höga. Sortera i vad kärnproblemet är: arbetsbördan eller resursbrist?

Att göra en god planering av din tid, som ger utrymme för strategisk planering, tid för medarbetare, egen återhämtning och reflektion kan vara en utmaning. Släpp inte på de delar som handlar om dig själv. Din förmåga att leda påverkas av hur du mår och hur hållbar du är som chef.

Involvera dina medarbetare i lösningar och delegera möjliga uppgifter. Det bidrar till individers och gruppens utveckling och frigör tid för dig. Det skapar också engagemang, delaktighet och stärker vi-känslan. I uppföljningssamtal kring de delegerade uppgifterna kan du få nya idéer som kan förbättra både processer och arbetsmiljö.

Innan du kommunicerar, fundera kring vilken information som är generell och möjlig att ta i grupp och vad du behöver ta enskilt. Glöm inte de små pratstunderna, de kan ge energi och nya uppslag.

Ställ krav på din chef! Be om utbildning, mentorskap, tekniska hjälpmedel och regelbundna avstämningar. Du behöver få stöd i din arbetsmiljö och säkerställa att du arbetar med rätt uppgifter och mot rätt mål. Följ upp sjukskrivningar och uppsägningar. Om en bidragande orsak är arbetsbördan som en effekt av resursbristen är det väldigt kostsamt på många sätt. Kanske ett par extra resurser blir billigare i längden? Be om hjälp!

Prioritera uppgifter efter hur viktiga eller brådskande de är och hur stor effekt de har för verksamheten. Det skapar en överskådlighet och minskar känslan av att ”allt brinner”. Tänk utanför boxen. Finns det synergieffekter med andra team eller avdelningar? Bolla med kollegor och jobba med lösningar i fokus.

Att du som chef tar hand om dig själv är en förutsättning för att du ska kunna ta hand om dina medarbetare. Skapa ditt utrymme genom att planera, prioritera, delegera och kommunicera.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 5, maj 2024.

Läs mer på våra sidor om Chefens arbetsmiljö.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.