Fler nyheter
Medlemsnyhet 17 oktober 2023

Experten svarar: Hjälp, min medarbetare mår inte bra

Anna Widing, chefsrådgivare och förhandlare på Ledarna, ger råd om hur du kan agera när en medarbetare plötsligt presterar sämre på jobbet.
Anna Widing, chefsrådgivare och förhandlare på Ledarna.

Fråga: En av mina medarbetare har börjat prestera sämre de senaste månaderna. Hen är uppskattad och har alltid gjort ett bra jobb, men på senare tid så har det blivit en del humörsvängningar, slarv och missade deadlines. Hen hävdar att allt är okej när jag frågar, men jag är inte övertygad. Bör jag agera på något mer sätt?

Svar: Låt mig börja med att säga: Vad bra att du är lyhörd för din personal. Alla kan förlora arbetsförmågan ibland utan att det behöver vara en signal om att personen mår dåligt. Men du som chef har ett ansvar att alltid förebygga ohälsa, så att ta signaler på allvar och agera tidigt kan vara precis det som bidrar till att en dålig trend bryts. Visar det sig att din medarbetare faktiskt inte mår så bra och det får fortgå, kan det leda till en sjukskrivning.

Det underlättar att ha en tydlig rutin som är känd för alla i verksamheten när man behöver lyfta den här typen av frågor.

Jag vill uppmana dig att fortsätta ha regelbundna kontakter tills du känner att din medarbetare antingen kan förklara vad som ligger bakom det förändrade beteendet, eller helt enkelt blir sig själv igen. Förbered dig inför samtalen, din agenda kommer att påverka samtalet. Prova att hitta nya vägar att öppna för dialog, till exempel genom att ni tillsammans kartlägger hur arbetssituationen ser ut just nu.

Ett annat sätt att skapa dialog kan vara att du låter din medarbetare göra en självskattning på ett antal områden, som ni sedan kan diskutera för att se om det är något i arbetet som inte fungerar. Kanske finns det något som behöver anpassas, omfördelas eller tydliggöras.

Våga tänka utanför boxen och ställ frågor som du normalt inte ställer. Våga också vara ärlig med vilka förändringar du noterat. Beskriv vad du uppfattat utan att dra några slutsatser, och förklara att det finns stöd att få. Att ha ett öppet sinne, utrycka intresse och visa stöd är viktiga faktorer, men respektera alltid din medarbetares integritet.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2023.

Läs mer på vår sida om Hälsa i arbetslivet.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.