Fler nyheter
Medlemsnyhet 6 mars 2018

Experten svarar: Hur hjälper jag vid arbetsskada?

Ledarnas Catarina Gimströmer, chefsrådgivare, svarar på ett medlemsdilemma som handlar om en medarbetare som råkat ut för en arbetsskada. Hur ska chefen tänka och agera?
Catarina Gimströmer.

Fråga: Min medarbetare har fått en skada då hen fick en hylla över sig på lagret. Jag har varit i kontakt med hen på sjukhuset för att ge stöttning. Av läkarintygen och samtalen att döma kommer skadorna att kräva mycket rehabilitering och anpassningar på vår arbetsplats. Vad måste jag som chef tänka på? Vilka möjligheter har jag att ge hen nya arbetsuppgifter?

Svar: Du gör en fantastisk insats som chef när du har så tät kontakt med din medarbetare och inför återgång i arbete. En av de viktigaste delarna i rehabiliteringen är just dessa kontakter och möten.

Du som arbetsgivare är skyldig att anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Som arbetsgivare är det mycket bra om du så tidigt som möjligt in­volverar skyddsombudet, som är ett stöd för din medarbetare och dig i processen.

Det är även viktigt att du informerar om att hen ska anmäla arbetsskadan till AFA Försäkring, som administrerar den arbetsskadeförsäkring ni har via ert kollektivavtal, eller som ditt företag har tecknat.

När det gäller rehabiliteringsansvaret, som du har som arbetsgivare, finns det flera saker du behöver tänka på. Det första du behöver lära dig är rehabiliteringskedjan som Försäkringskassan ansvarar för. Den ger dig gränser, möjligheter och struktur och kommer att hjälpa dig i rehabiliterings­processen. En arbetsgivare har stora möjligheter och din skyldighet är att finna förutsättningarna.

Kanske känns det redan nu svårt med alla regler och bedömningar, men det finns hjälp att få genom att anlita kompetens utifrån, exempelvis via företagshälsovård, rehabkoordinatorer, försäkringskassa, facket med flera. Din skyldighet som chef är alltså att se till att dessa möten blir av, inte att själv inneha all kompetens.

Det är alltid bra att ta hjälp som chef vid nya uppdrag. Kontakta chefsrådgivningen via kontaktformuläret.

Chefens checklista vid arbetsskada:

  • Kontinuerlig kontakt med din medarbetare.
  • Anmäl arbetsskada till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Följ rehabiliteringskedjan.
  • Ta egen hjälp/kompetensutveckling.

Mer om arbetsskada, viktiga länkar och checklista för underlag