Fler nyheter
Medlemsnyhet 15 augusti 2022

Experten svarar: Hur mycket kan min arbetsgivare kräva?

När chefen inte ser hur mycket kraft som teamet lagt ner utan vill se högre tempo – vad ska vi göra då? Ledarnas chefsrådgivare ger råd.

Fråga: Jag började i en ny chefsroll för 18 månader sedan. Trots uppdelad grupp i pandemin, har vi genomfört förändringar kring arbetssätt och drivit effektiviseringsprojekt parallellt med det löpande arbetet. Både teamet och jag har jobbat väldigt mycket övertid och är slitna, en är sjukskriven med stressreaktioner.

Jag är trygg med att jag har levererat enligt förväntningarna som följer med uppdraget, men känner att jag behöver återhämtning. Min egen chef verkar tro att resan vi gjort varit enkel och inser inte hur mycket vi kämpat.

Under ett möte häromdagen sa min chef att hen vill se oss ”växla upp” mer. Jag är rädd att om jag pressar på mitt team ytterligare kommer fler att bli sjukskrivna, även jag. Hittills har jag lyckats hålla lugnet gentemot mitt team men vet inte hur länge jag klarar det. Får chefen ställa hur höga krav som helst på mig och teamet?

Svar: Att din arbetsgivare formellt är den som ger dig ditt uppdrag innebär inte
att arbetsgivaren kan ställa omänskliga krav för att något ska genomföras. Anställningsavtalet är en ömsesidig överenskommelse och även arbetsgivaren har ett ansvar utöver att betala lön.

Som arbetsgivare har man även ett stort ansvar för arbetsmiljön och sina anställdas hälsa. Samma ansvar har ju även du för ditt teams hälsa, då du i din chefsroll har arbetsmiljöansvaret för dem.

Att ständigt arbeta övertid är aldrig en hållbar lösning. Ingen vinner på att ni blir sjukskrivna och hela verksamheten stannar av. Går det inte att genomföra ditt och teamets uppdrag under normal arbetstid behöver resurser skjutas till eller planer skjutas fram och prioriteringar göras om.

Du behöver tydliggöra för din chef vilka förutsättningar som krävs för att kunna fortsätta resan framåt, både på kort och längre sikt. Lämpligen tar du input från ditt team om vad de anser sig behöva så att du har en så komplett bild av situationen som möjligt och kan återge konkret till din chef vad som är möjligt.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 8, augusti 2022.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!