Fler nyheter
Medlemsnyhet 16 januari 2023

Experten svarar: Hur sätter jag lön i oroliga tider?

Hur ska jag som chef sätta lön i ekonomiskt oroliga tider? Ledarnas lönestrateg Peder Bertilsson ger råd.
Peder Bertilsson, lönestrateg.

Fråga: Hur kan jag som chef lönesätta mina chefer och medarbetare på ett schysst sätt när tiderna är oroliga?

Svar: I dagsläget är det svårt att göra ekonomiska prognoser för Sverige och alltså i förlängningen också för din verksamhet. Prognoserna har en tendens att vara för optimistiska och riskerna i bedömningen ligger klart på den negativa sidan. Historiska erfarenheter av att lönemässigt försöka kompensera för inflationen avskräcker.

Det viktigaste för din organisation, och för dig som chef, är att fortsätta utveckla verksamheten och medarbetarna. För det är i möjligheterna till produktivitetsökningar som långsiktiga reallöneökningar finns.

Det råder ingen tvekan om att det i dagsläget är tufft att vara lönesättande chef. Det prövar både ditt och organisationens ledarskap. Vilken policy, strategi och kultur kring lönebildningen som din organisation har spelar naturligtvis roll för hur du kan agera som chef. Men det löneavtal som finns hos dig lokalt har också stor påverkan.

Alla Ledarnas centrala löneavtal utgår ifrån en lokal lönebildning och slår fast principerna för denna – den grundläggande lönebildningsprocessen för ett visst avtalsområde. Det är dock din enskilda verksamhets unika ekonomiska förutsättningar och förmåga som bestämmer lönebildningens och lönesättningens utrymme och utformning. Du som chef sätter lön utifrån ett individuellt och differentierat perspektiv.

Om du som chef har möjlighet att jobba med lokal lönebildning och processlöneavtal, med ett stort mått av mandat och befogenheter kopplat till ditt ledarskap, då har du stora möjligheter att själv förfoga över löneutrymmet fullt ut.

Ge dina medarbetare rätt förutsättningar att utföra ett arbete som bygger på att deras engagemang och kunskap bidrar till att verksamhetens mål kan nås. Styr både genom beteende- och resultatmål. Se och bekräfta dem genom återkommande avstämningar under hela året. Dessa kontinuerliga uppföljningar ligger till grund för en god bedömning av dina medarbetares prestationer och ger dig möjligheten att värdera och belöna på ett tillitsfullt sätt.

Mer om lön och lönesättning

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1, januari 2023.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.