Fler nyheter
Medlemsnyhet 11 oktober 2021

Experten svarar: Jag hinner inte med mina medarbetare

Arbetsdagen fylls av administration och rapportering inom organisationen och chefen hinner inte med att leda sina medarbetare. Chefsrådgivare Anna Widing ger råd.
Anna Widing, Ledarnas chefsrådgivare.

Fråga: Jag är chef sedan fem år i en krävande chefsroll. I senaste medarbetarundersökningen blev det tydligt att mina medarbetare inte tycker att jag är så närvarande som de önskar.

Jag förstår att det är viktigt men i första hand behöver jag prioritera verksamhetsplanering, budgetuppföljning och en hel del rapportering uppåt i organisationen. Jag har försökt förklara vad jag gör för mina medarbetare men det känns inte som att jag når fram. Jag behöver tips!

Svar: Det är en utmaning att få chefstiden att räcka till. Om de allt högre kraven som ställs på oss i arbetslivet inte ska innebära stress, konflikter och missnöjda medarbetare behöver organisationer och företag titta på hur chefens tid disponeras. Närvarande chefer med tydligt ledarskap skapar tillit och ökar arbetsglädjen. Vi får helt enkelt nöjdare medarbetare när chefen finns till hands och det finns forskning som visar att det är en viktig friskfaktor.

En ond cirkel kan skapas om du inte adresserar medarbetarnas behov och din chefsvardag går ut på att undvika tillfällen där de kan uttrycka behov och önskemål.

Ett tips är att fundera över om det verkligen är tidsbrist som gör att du inte är närvarande eller om det handlar om något annat, till exempel att du inte känner dig bekväm i hur du ska hantera de önskemål och behov som dyker upp.

Ett framgångsrikt chefsbeteende handlar om aktiv närvaro och intresse för hur medarbetaren löst sina arbetsuppgifter. Att ta sig tid att ställa frågor och diskutera resultaten. En dialog kring arbetsuppgiften, helt enkelt. Kanske kan du förekomma frågor och funderingar vid tillfällen då du inte riktigt har tid, genom att planera och avsätta tid för detta när du själv kan styra det.

Vi har alla ett grundläggande behov av att bli sedda och bekräftade av andra. Vi behöver känna oss trygga och vi behöver veta att vi gör rätt saker på jobbet, att vi bidrar. Ibland behöver vi också att någon säger till när vi svävar iväg. Det är inte mängden social aktivitet som är avgörande, utan snarare känslan av närhet och tillhörighet.

På sidan Hälsa i arbetslivet läser du mer.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2021.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!