Fler nyheter
Medlemsnyhet 13 mars 2023

Experten svarar: Kan ett utköp vara en bra lösning?

Många konflikter med chefen sliter, kan ett alternativ vara att bli utköpt? Ledarnas chefsrådgivare och förhandlare Per Karseland svarar.
Per Karseland, chefsrådgivare och förhandlare.

Fråga: Jag och min chef hamnar alldeles för ofta i konflikt, vilket tar tid och energi att reda ut. Det börjar slita på mig, och jag funderar på om ett utköp kan vara ett alternativ för att komma ur detta?

Svar: Personalutköp har blivit ett allt vanligare sätt att lösa inre konflikter och felrekryteringar. Jag råder dig att försöka ta itu med orsaken till problemet. Det ni lär er av att lösa en konflikt ger viktig utveckling för både dig och verksamheten. Kanske kan ni ta hjälp av hr eller företagshälsovården?

Utköp brukar vara arbetsgivarens förslag. Oftast görs det när det inte finns förtroende för en chef och arbetsgivaren inte har sakliga skäl för uppsägning. Då är det svårt att vara chef och utköp blir en lösning som passar båda parter. Om du som chef inte längre vill arbeta kvar, oavsett skäl, har du alltid möjlighet att säga upp dig.

Om du erbjuds ett utköp är det flera saker du behöver tänka på. Det är viktigt att förstå att det är helt frivilligt att acceptera en överenskommelse. Du behöver även förstå konsekvenser och överväga alternativ. Kontakta alltid ditt fackförbund för stöd och råd om du är osäker på något.

En överenskommelse om avslut är ett avtal mellan dig och din arbetsgivare och reglerar de villkor som ni kommit överens om. Säkerställ att det tydligt framgår när anställningen avslutas och vad som ska gälla för ersättningar, förmåner och arbetsuppgifter, både före och efter det datumet. Har du begränsningar i ditt anställningsavtal i form av konkurrensklausuler eller annat är det viktigt att diskutera om de ska kvarstå, begränsas eller tas bort. Prata igenom hur verksamheten ska kommunicera att du avslutar din anställning för att inte skapa oklarheter eller oro. Då kan både du och din arbetsgivare gå vidare på ett bra sätt.

Om överenskommelsen bygger på en organisationsförändring eller arbetsgivarens initiativ ska detta framgå av överenskommelsen. Om inte kan det få konsekvenser för a-kassan, inkomstförsäkring och eventuell ersättning från Trygghetsrådet eller annan omställningsorganisation.

Läs mer

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 3, mars 2023.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.