Fler nyheter
Medlemsnyhet 13 juni 2019

Experten svarar: Kan jag bli uppsagd under föräldraledighet?

Kan jag bli uppsagd under föräldraledigheten? Och hur fungerar det om jag själv vill avsluta anställningen? Ledarnas chefsrådgivare och förhandlare Ann Lindberg svarar.
Ann Lindberg, chefsrådgivare.

Fråga: Jag arbetar som platschef på ett byggföretag sedan 2 år tillbaka. Jag är sedan februari 2019 föräldraledig och tänker vara det i drygt ett år. Nu har min arbetsgivare varslat om att 50 tjänster ska bort. Vilka rättigheter har jag och kan jag bli uppsagd under min föräldraledighet? Vad gäller om jag själv vill avsluta min anställning under pågående föräldraledighet?

Svar: Det korta svaret är ja, du kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist, men inte på grund av att du är föräldraledig. Som anställd får du aldrig missgynnas av skäl som hör ihop med att du utnyttjar din lagstadgade rätt att vara föräldraledig.

I 11 § 3 st lagen om anställningsskydd (LAS) framgår att om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § föräldraledighetslagen sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden att löpa:

  • när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller
  • när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.

Kortfattat innebär detta att din uppsägningstid skjuts upp till dess att du har anmält att du ska avsluta din föräldraledighet. Om du blir uppsagd precis innan du ska gå på föräldraledighet och det föreligger arbetsbrist förlorar den anställde i praktiken det lagstadgade skyddet, som innebär rätten till lön under uppsägningstiden. Men en föräldraledig arbetstagare kan avbryta sin ledighet och återgå i arbete i samma omfattning som före ledigheten. Har du ansökt om ledighet längre än en månad har arbetsgivaren möjlighet att skjuta på återgången i högst en månad. Vi rekommenderar alltid att ansökan om föräldraledighet är skriftlig.

Om den föräldraledige vill säga upp sin anställning under pågående föräldraledighet börjar normalt uppsägningstiden räknas från dagen anställningen sägs upp. Det är alltid att föredra att uppsägningen är skriftlig.

Läs mer:

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6-7, juni 2019.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!