Fler nyheter
Medlemsnyhet 7 juni 2021

Experten svarar: Kan jag ta ut pensionen i förtid?

Vad ska jag tänka på när pensionen lockar? Ledarnas chefsrådgivare ger råd.

Fråga: Vad jag ska tänka på om jag vill sluta jobba och gå i pension i samband med att jag fyller 62 år i stället för att jobba till 65 år? Jag jobbar inom privat sektor och har ITP2?

Svar: Gällande allmän pension ska du vara medveten om att du tappar intjänande under tre år vilket innebär att du kommer att få en lägre allmän pension. Hur mycket det påverkar dig kan du kontrollera genom att göra en prognos på minpension.se alternativt kontakta Pensionsmyndigheten. Uttaget av den allmänna pensionen är väldigt flexibelt, du kan variera storleken på beloppet och du kan pausa utbetalningar under vissa perioder. Det du inte kan ändra på är att utbetalningsperioden är livslång.

När det gäller tjänstepensionen ITP2 är det oftast bra att vänta till månaden efter 62-årsdagen innan du går i pension. Då har du möjlighet till en kollektiv slutbetalning av din ITP2 som i praktiken innebär att de pensionsinbetalningar din arbetsgivare skulle ha gjort till ITP2 i stället inbetalas med kollektiva medel från försäkringen. För att du ska få kollektiv slutbetalning får du inte jobba åtta timmar eller mer per vecka alternativt ha för avsikt att arbeta åtta timmar per vecka eller mer fram tills du fyller 65 år. Du behöver inte ta ut din tjänstepension för att ta del av den kollektiva slutbetalningen. Om du slutar din anställning mellan 62 och 65 års ålder kontakta då Alecta för att se om du har rätt till slutbetalning av din tjänstepension samt hur det påverkar ditt uttag av pension.

Viktigt att tänka på gällande din tjänstepension är att det val du gör för utbetalningen av din tjänstepension inte går att ändra. Så innan du väljer utbetalning av din tjänstepension kontrollera vad de olika utbetalningsmöjligheterna ger för effekt på din pension samt vilken levnadsstandard du vill ha efter att du går i pension.

Förtida uttag av pension är helt individuellt och det finns inga rätt eller fel utan det är din totala ekonomiska situation som styr just ditt pensionsuttag.

Läs mer på våra sidor om Pension.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6-7, juni-juli 2021.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!