Fler nyheter
Medlemsnyhet 3 juni 2019

Experten svarar: Konflikter ska alltid hanteras

Vad ska jag göra när chefskollegorna har en pågående konflikt som påverkar mitt arbete? Ledarskapsexpert Anki Udd svarar.
Anki Udd, ledarskapsexpert.

Fråga: Två av mina chefskollegor står i konflikt med varandra. Vi enhetschefer förväntas samarbeta, men det är näst intill omöjligt som läget är nu. Det går inte att ha möte med dem då fokus hamnar på deras konflikt. Det blir också allt svårare att hålla sig utanför konflikten då mitt arbete påverkas negativt. Finns det något jag kan göra för att förbättra situationen?

Svar: Det här låter som en konflikt som parterna kan behöva hjälp med att hantera. Om konflikten tillåts fortgå kommer den att växa och smitta av sig till andra delar av verksamheten.

Konflikter som inte hanteras skapar mycket oro och tar energi från det ni ska ha fokus på. Det leder inte sällan till både minskad effektivitet och produktivitet. Parterna blir också alltmer irrationella och mindre talbara ju längre konflikten pågår.

Ytterst har deras chef ansvar för att hantera detta, men innan du lyfter det med hen finns det saker du kan göra.

Om stämningen mellan dina kollegor är hätsk, kan det vara bra om du talar med dem en och en och påtalar att deras konflikt påverkar ditt arbete och verksamheten negativt. Var tydlig med hur du upplever situationen och vad du önskar ska hända. Beskriv också vilka konsekvenser du ser om parterna inte själva kan komma till rätta med problemet. En konsekvens kan vara att du kommer att lyfta frågan till er närmaste chef för att få stöd.

Har du tillgång till en personalavdelning, eller kanske företagshälsovård, kan de också fungera som bollplank till dig och som stöd till parterna i detta. Ibland kan det krävas att en extern person medlar mellan parterna.

Konflikter ska alltid hanteras, men för att de ska lösas krävs också att de inblandade själva vill hitta lösningar. Att två chefer är i öppen konflikt utan förmåga att hantera denna har flera nackdelar.

Som chef sätter du normer för vad som är önskvärt och accepterat på arbetsplatsen. Därför är det extra viktigt att just dina chefskollegor kan agera med gott omdöme och föregå med gott exempel för medarbetare att ta efter.

Läs mer om konflikthantering.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 5, maj 2019.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!