Fler nyheter
Medlemsnyhet 10 maj 2021

Experten svarar: Mina medarbetare mobbar mig

Vad ska du göra när du som chef upplever dig utfryst av medarbetarna och den informella ledaren i gruppen kritiserar dig öppet? Ledarnas chefsrådgivare Anna Widing svarar.
Anna Widing, chefsrådgivare på Ledarna.

Fråga: Jag är en erfaren chef men har hamnat i en situation jag inte reder ut. Jag fick en ny grupp, de första månaderna gick bra men sedan har det successivt förändrats till att jag nu känner mig helt utfryst. En medarbetare har väldigt starka åsikter och för gärna ”allas” talan. Hen är heller aldrig sen med att lyfta fram kritik mot allt jag gör och säga det framför hela gruppen. Jag har försökt bemöta detta både i gruppen och vid enskilda möten men utan resultat. Kritiken är jobbig men den kan jag hantera, det som knäcker mig är just känslan av att vara utfryst. Jag känner mig inte sedd eller hörd, varken på våra möten eller i lunchrummet. Hjälp!

Svar: Oavsett hur erfarna vi är så kan vi hamna i svåra situationer där våra vanliga metoder inte räcker till.

Du bör fundera på två olika saker. Det första är arbetsledningsrätten. Det är du som är chef och därmed leder och fördelar arbetet i gruppen. Det är viktigt att du är tydlig med vad du förväntar dig av varje medarbetare. Överväg om du ska ha ett medvetandegörande samtal med din informella ledare. Det är också värt att utreda vad gruppen har för behov av styrning. Kanske finns det feedback där som du kan arbeta utifrån och visa att du är mån om att ge dem den styrning de behöver.

Det andra är att du tyvärr inte är vaccinerad mot mobbning bara för att du är chef. På din korta beskrivning nämner du att din anställda hackar på dig inför gruppen och utesluter dig från gruppens gemenskap. Det kan vara en kränkande särbehandling du utsätts för, vilket är allvarligt. Var tydlig med hur du upplever situationen för din medarbetare, kanske förstår hen inte konsekvenserna av sitt agerande?

Det är din arbetsgivare som ansvarar för att alla anställda, inklusive chefer, har en fungerande arbetsmiljö. Så mitt råd till dig blir att beskriva situationen för din chef. Var så konkret du kan så att ni kan analysera situationen och upprätta en plan för att komma till rätta med problemen i gruppen. Har ni tillgång till hr eller företagshälsovård kan även de vara bra att inkludera i arbetet.

Läs mer på våra sidor om Kränkande särbehandling och mobbning.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 5, maj 2021.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!