Fler nyheter
Medlemsnyhet 25 september 2018

Experten svarar: Varför blir min tjänstepension så låg?

Erica Ropero, Ledarnas expert på pension och försäkringar, reder ut vad som påverkar storleken på din tjänstepension.
Erica Ropero, Ledarnas expert på pension och försäkringar.

Fråga: Min granne och jag tjänar lika mycket och har liknande chefsjobb med liknande karri­är. När vi jämför vår tjänste­pension kommer hon att få betydligt högre pension än jag. Jag arbetar på ett företag utan kollektivavtal där min arbetsgivare avsätter ungefär lika mycket till pensionsav­sättningar och försäkringar för mig som min grannes arbetsgivare gör för henne. Hon arbetar på ett företag med kollektivavtal och har tjänstepensionsavtalet ITP.

Svar: Att era pensionsprognoser inte ger samma resultat beror på att ni har olika avtal för tjänstepension. Det beror också på faktorer som hur länge ni har arbetat och haft tjänstepension samt lönenivåer. Då din granne har tjänstepensionsavtalet ITP genom kollektivavtal har hon förmånen att betala låga avgifter till försäkringsbolagen som förvaltar pensionskapitalet. Låga avgifter har stor betydelse för pensionens storlek den dag du går i pension.

Inom ITP har parterna, Svenskt Näringsliv och PTK där Ledarna ingår, lyckats bra med att hålla avgifterna på låga nivåer genom att upphandla valbara försäkringsbolag vart femte år. För en enskild arbetsgivare utan kollektivavtal är det betydligt svårare att förhandla fram lika låga avgifter hos försäkringsbolagen. Det blir också svårare att få lika bra pris för bland annat sjuk- och premiebefrielseförsäkring. En av anledningarna till det är att antalet som ska omfattas av försäkringarna har betydelse. Förenklat kan man säga att ju fler man är, desto lägre avgifter. Inom ITP är 2,3 miljoner personer försäkrade.

För att få en bättre förklaring till skillnaden kan du kontakta din arbetsgivare, eller försäkringsbolaget som förvaltar ditt pensionskapital, för att se vilka avgifter de tar ut. Du kan även kontrollera hur stor del av kostnaden som din arbetsgivare betalar som går till pensionsavsättning och hur stor del som går till försäkringar.

För att se vilken betydelse låga avgifter har på pensionskapital kan du använda Rådgivningstjänsten hos Avtalat.

Läs mer på vår sida Pension.

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2018.