Fler nyheter
Medlemsnyhet 12 september 2022

Experten svarar: Vem bär ansvaret för rehabilitering?

Nybliven chef med sjukskriven medarbetare. Hur ser ansvarsfördelningen ut i rehabiliteringen? Ledarnas chefsrådgivare och förhandlare Patrik Magnusson förklarar.
Patrik Magnusson, chefsrådgivare och förhandlare på Ledarna.

Fråga: Jag är nybliven chef och nu har en av mina medarbetare blivit sjukskriven. Vem ansvarar för vad i rehabiliteringsprocessen?

Svar: Olika rehabiliteringsprocesser kan skilja sig lite från varandra och det viktigaste är dialog mellan de involverade. Generellt ser ansvarsfördelningen ut så här:

Arbetsgivaren har ett övergripande ansvar för att organisera och ta fram rutiner i arbetet med rehabilitering och arbetsanpassningar på arbetsplatsen. Därför bör arbetsgivaren hålla en löpande kontakt om hälsoläget med medarbetaren under sjukfrånvaron. Arbetsgivaren ansvarar också för att:

  • Anpassa arbetssituationen så långt det är möjligt så att medarbetaren kan arbeta.
  • Undersöka om det finns annat lämpligt arbete i verksamheten som medarbetaren kan utföra.
  • Ta fram en rehabiliteringsplan för återgång i arbete senast dag 30 från sjukskrivningens början, vid antagande om en nedsatt arbetsförmåga i minst 60 dagar.
  • Delta i Försäkringskassans avstämningsmöte.

Medarbetaren ska medverka i planeringen och vara aktiv i åtgärder för att kunna börja arbeta igen så snart som möjligt. Medarbetaren ska också lämna in läkarintyg och hålla arbetsgivaren uppdaterad om sitt hälsoläge.

Försäkringskassan bedömer medarbetarens arbetsförmåga och rätten till ersättning utifrån inskickade underlag. Om det behövs ansvarar den också för att:

  • Samordna olika åtgärder för att återgå i arbete.
  • Kalla till avstämningsmöte. l göra en försäkringsmedicinsk utredning.
  • Besluta om bidrag till arbetshjälpmedel.

Sjukvården ansvarar för den medicinska behandlingen och för att bedöma den anställdes arbetsförmåga. Med medarbetarens medgivande lämnar de uppgifter om medicinska sakförhållanden till Försäkringskassan och vid behov till Företagshälsovården.

Företagshälsovården kan ibland fungera som sjukskrivande instans. De är ofta experter på arbetsrelaterad ohälsa och erbjuder anställda och chefer råd och stöd. Vid behov kan de delta i rehabiliteringsarbetet.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9, september 2022.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!