Fler nyheter
Medlemsnyhet 18 september 2023

Experten svarar: Vi är varslade – har jag fått sparken?

Företaget går dåligt och vi har blivit varslade. Är det samma sak som att ha blivit uppsagd? Ledarnas chefsrådgivare och förhandlare Alex Welter förklarar.
Alex Welter, chefsrådgivare och förhandlare på Ledarna.

Fråga: Igår hade vi ett informationsmöte där min chef informerade oss om att vi är varslade. Det går tydligen dåligt för företaget. Har jag fått sparken?

Svar: Inom arbetsrätten förekommer varsel i flera olika situationer som har det gemensamt att en anställning kan upphöra. Det kan vara på grund av att den anställda misskött sig eller att organisationen förändrats så att roller försvunnit.

När en arbetsgivare vill säga upp en anställd på grund av personliga skäl eller göra ett avsked ska de enligt lagen om anställningsskydd, LAS, meddela den anställda om den tilltänkta åtgärden och i samband med det varsla det fackförbund denna är medlem i. Vid personliga skäl ska detta göras minst två veckor i förväg och vid avsked minst en vecka i förväg.

Om det i stället är fråga om en driftsinskränkning som innebär att minst fem anställda kommer att bli uppsagda på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren, enligt lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder, Främjandelagen, varsla Arbetsförmedlingen om detta. Detta för att Arbetsförmedlingen ska ha möjlighet att förbereda åtgärder för att underlätta omställningen för de berörda personerna. Främjandelagen reglerar bland annat hur lång tid före driftsinskränkningen varslet ska lämnas till Arbetsförmedlingen. Minsta tid är två månader om det är högst 25 anställda som är berörda och kan sträcka sig till minst sex månader om det är över 100 som är berörda.

Oavsett vilken av situationerna varslet avser är det med andra ord inte samma sak som en uppsägning eller ett avsked, utan en förvarning om att en sådan kan komma att ske.

Med det sagt är svaret på din fråga nej, du har inte blivit uppsagd eller sparkad som du kallar det.

Att få sparken är för övrigt något som i dagligt tal innebär att man förlorar sin anställning på grund av misskötsamhet, vilket jag inte tror är aktuellt i ditt fall då jag uppfattar det som att varslet gäller kommande neddragningar.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9, september 2023.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.