Fler nyheter
Medlemsnyhet 12 september 2018

Experten svarar: Vilka är fallgroparna med utlandsjobb?

Är det verkligen så enkelt att börja arbeta utomlands som arbetsgivaren påstår? Ledarnas chefsrådgivare reder ut vad du bör tänka på innan du tackar ja.

Fråga: Jag sitter fast i min nuvarande karriär i Sverige men har blivit erbjuden att flytta och arbeta i Danmark. Enligt arbets­givaren verkar det i princip hur enkelt som helst. Finns det fallgropar med denna enkelhet?

Svar: Svensk arbetsmoral och svenskt ledarskap har gott rykte i utlandet och därav en ökad efterfrågan. Vårt nordiska grannland Danmark erbjuder bra möjligheter för svenskar med rätt kompetens.

Den danska arbetsmarkna­den är i stort ganska lik den svenska. Den stora skillnaden är att anställningsprocesser ofta är kortare och sker mer informellt än i Sverige. De danska anställningslagarna är inte lika reglerade som i Sve­rige. Oftast är lönerna något högre i Danmark än i Sverige. Men tänk på att det också är högre levnadskostnader.

Det tar bara några minu­ter med tåget över bron, men närheten kan få dig att tro att trygghets­- och försäkrings­frågorna är omhändertagna. Så är inte fallet. Var du är socialförsäkrad har betydelse för vilket lands regler du ska följa när det gäller till exem­pel sjukförsäkring, pension, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapenning och barn­bidrag. Du som är bosatt i ett land och arbetar i det andra landet är enligt huvudregeln socialförsäkrad i det land där du arbetar.

Att ha koll på innan du börjar jobba utomlands:

  • Tjänstepension. Det danska pensionssystemet ser inte ut som i Sverige.
  • Om du har en svensk arbetsgivare med kollektiv­avtal omfattas du av flera för­säkringar, även när du jobbar i utlandet. Om du däremot är lokalt anställd i det land där du jobbar, omfattas du helt av det landets lagar och regler.
  • Var noga med att ditt anställningskontrakt ger dig det du behöver i form av försäkringar och pension. Ta alltid kontakt med din svenska a­kassa innan du börjar jobba. Du ska normalt bara vara arbetslöshetsför­säkrad i ett enda land – det där du jobbar.

Mer om chefsuppdrag utomlands

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9, september 2018.