Fler nyheter
Medlemsnyhet 21 november 2023

Experten svarar: Vilken ersättning för resor har jag rätt till?

Hur ska den som reser med egen bil i tjänsten kompenseras för sina utlägg? Madelene Lillsund Queckfeldt, chefsrådgivare och förhandlare på Ledarna, svarar.
Madelene Lillsund Queckfeldt.

Fråga: Jag är operativ chef för verksamhet som finns på tre orter och jag reser i tjänsten med egen bil mellan de olika kontoren. Jag får milersättning enligt Skatteverkets skattefria riktlinjer, men det täcker inte på långa vägar min kostnad för både bränsle och slitage på min bil, särskilt inte nu i tider av höjda omkostnader för både bränsle och annat. Vilken ersättning har jag rätt till för drivmedel och restid?

Svar: De regler som gäller för dig utgår från vad som är överenskommet i ditt anställningsavtal, samt om det finns kollektivavtal som reglerar detta. Det finns ingen generell rätt att kräva ersättning utan ett avtal att luta sig emot. Arbetsgivaren har inte heller skyldighet att öka ersättningen baserat på höjda kostnader i samhället.

Ersättningen för körda mil är något som du och din arbetsgivare kan komma överens om. Det finns inga hinder för att din arbetsgivare ger dig mer i ersättning än Skatteverkets skattefria riktlinje, men görs det kommer du att behöva betala skatt för överstigande del.

Omfattas din arbetsplats av ett kollektivavtal kan det finnas riktlinjer som din arbetsgivare behöver förhålla sig till.

Kan ni inte komma överens om ersättningen kanske ni ska diskutera om din arbetsgivare i stället tillhandahåller bil i tjänsten och står för bränslekostnaden.

När det gäller ersättning för den tid du reser, beror också det på vad som står i ditt anställningsavtal, och om det finns ett kollektivavtal eller en policy i bolaget som ger dig rätt till ersättning.

Restid är den tid du reser utanför din ordinarie arbetstid och från din ordinarie arbetsplats till platsen du ska utföra arbete. Reser du däremot under din ordinarie arbetstid räknas det som arbetstid och är inte restid. Du har din lön under den tiden och inte rätt till restidsersättning.

Ersättning för restid är timbaserad, och i de flesta kollektivavtal är ersättningen månadslönen delat med 240 per timme. Finns inte kollektivavtal eller policy behöver du och din arbetsgivare komma överens om vilken ersättning som ska gälla.

Tänk på att skriftligt reglera den ersättning ni kommit överens om.

Mitt tips till dig är att gå igenom dina ansvarsområden, och ersättningar kopplat till dessa. Stäm sedan av med din arbetsgivare så att förväntningar och krav är tydliga.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11, november 2023.

Läs mer på vår sida om Chefens anställningsavtal.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.