Fler nyheter
Medlemsnyhet 21 maj 2018

Jenny Hermanson, Spotify: Jag får inte bli för bekväm

Utveckling, professionell såväl som personlig. Det är vad som driver Spotifys chef Jenny Hermanson. Det har lett till en andraplats på listan över Framtidens kvinnliga ledare 2018.
Jenny Hermanson, Spotify, tvåa på listan Framtidens kvinnliga ledare 2018.

– I slutändan handlar allt om resultat och det som driver mig i mitt ledarskap är vägen dit, säger hon. I ett bolag som Spotify, som agerar i framkant i gräns­landet mellan teknologi och kreativitet, ser den vägen annorlunda ut än i mer traditionella bolag. En stor del av mitt ledarskap handlar därför om att möjlig­göra snabba beslut genom tydliga mandat och korsfunktionella strukturer.

På ett personligt plan drivs Jenny Her­manson också av att jobba för att hennes medarbetare ska utvecklas och stöttar dem genom att bygga nätverk och verka för kunskapsutbyte. Musikindustrin är en väldigt mansdominerad miljö men det vill hon ändra på och inom branschen har hon uppmärksammats för sitt målinriktade jämställdhetsarbete.

– Jag är övertygad om att vi uppnår bäst resultat genom att verka i en jäm­ställd och inkluderande miljö, och det lägger jag också stor vikt vid i mitt ledar­skap. Hos oss på Spotify är det viktigt i alla delar av vår verksamhet och vi mäter och följer upp det regelbundet.

Att verka på en marknad under stän­dig utveckling är en utmaning som hon bemöter genom att vara proaktiv.

– Jag får inte bli bekväm i befintliga strukturer och arbetssätt. Som ledare gäller det att hela tiden motivera mitt team att uppskatta förändring och ge sitt yttersta, men samtidigt erbjuda stabilitet och fokus.

Tvåa på listan Framtidens kvinnliga ledare 2018

Ur juryns motivering:För att lyckas i en bransch som verkar i gränslandet mellan teknik och kreativitet, krävs snabba beslutsvägar och korsfunktionella struktu­rer. Då behövs ett ledarskap som skapar tillit och mod hos medarbetarna och samtidigt erbjuder stabilitet och fokus.

Jenny Hermanson

Bor: Stockholm.
Karriär: Utbildad i medie- och kommunikationsvetenskap. Mentorprogrammet Young professionals. Började på Microsoft som account manager. Värvades som key account manager till Spotify 2009. Gick vidare inom organisationen som business marketing manager, därefter business manager för Norden och Baltikum. Sedan 2015 managing director Spotify Norden.
Så många rapporterar till Jenny: 16.

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 5, maj 2018.

Framtidens kvinnliga ledare