Fler nyheter
Medlemsnyhet 19 augusti 2022

Så sinkar fel kontakter karriären

Etniskt uppdelade nätverk begränsar utlands­föddas möjligheter att få chefsjobb, enligt national­ekonomen Olof Åslund.

– Forskning visar att en väldigt stor andel av alla jobb, i alla länder, tillsätts via informella kontakter, säger Olof Åslund, gästprofessor vid nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och vetenskaplig ledare vid Uppsala Immigration Lab.

Anledningen är att arbetsgivarna ser det som effektivt.

– Det blir billigare att fråga en redan anställd eller annan kontakt, ”känner du någon som skulle passa?” Det är ett sätt att säkerställa att en person är pålitlig vilket kan vara rationellt ur arbetsgivarens perspektiv, särskilt när det gäller någon med färre formella meriter.

För högre positioner kan det också krävas tillgång till rätt kanaler för att komma i fråga, menar Olof Åslund. Samtidigt är de flesta nätverk väldigt likartade. Tendenserna finns när det gäller kön och utbildningsnivå, men även etnicitet.

– Bland sysselsatta utlandsfödda har färre chefspositioner än bland sysselsatta svenskfödda. Så det tenderar att begränsa möjligheterna på arbetsmarknaden, säger Olof Åslund.

Det finns även en segmentering av arbetsmarknaden, där en del omfattar stabilare jobb och bättre karriärmöjligheter medan den andra innebär sämre möjligheter. Utlandsfödda chefer befinner sig oftare i det senare segmentet, enligt Olof Åslund.

Åtgärder för ökad sysselsättning bland utlandsfödda riktar ofta in sig på de som saknar jobb. Men om man också skulle lyckas stärka karriärmöjligheterna för utlandsfödda med höga kvalifikationer, och få fler utlandsfödda chefer, skulle det kunna få spridningseffekter till andra med liknande bakgrund men svagare kvalifikationer, menar Olof Åslund.

– Det är ett argument för att politiken inte bara ska se till att människor har jobb, utan att de också kan göra karriär som motsvarar deras kvalifikationer och ambitioner.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 8, augusti 2022.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.