Fler nyheter
Medlemsnyhet 19 april 2022

Samtalsstöd för dig som behöver prata

Genom tjänsten Samtalsstöd kan du som är medlem snabbt få prata med en socionom eller psykolog, om såväl privata som jobbrelaterade bekymmer.
Therese Ideström Gammer.

Therese Ideström Gammer är psykolog och krisspecialist på Falck, som genom ett samarbete med Ledarna genom Bliwa erbjuder kostnadsfritt samtalsstöd till medlemmar.

– Du ska höra av dig till oss så fort du känner att du behöver stöd. Då får du prata med en socionom, som ofta kan hjälpa till med mycket i första samtalet. Behövs mer stöd så kan socionomen boka in samtal hos en specialist, som är psykolog eller psykoterapeut, säger Therese Ideström Gammer.

Kontakt via telefon

All kontakt sker över telefon och du får upp till tre samtal med en specialist. Samtalen följer ingen mall utan styrs av inringarens behov.

– Det är ingen psykoterapi, utan som steget före. Vi hjälper till att sortera i tankar och känslor och att fundera tillsammans kring vad personen behöver fokusera på just nu. Behöver någon mer stöd, pratar vi om vart personen kan vända sig, säger Therese Ideström Gammer.

Hör av dig om vad som helst

Bredden i vad människor hör av sig om är stor. Många ringer för att de har börjat märka en förändring i sitt mående, har en tuff livssituation, går igenom en kris, har oro eller sorg. Frågorna rör både privatlivet och arbetslivet.

Ett vanligt tema är hur man kan ta hand om sig själv i en svår livssituation.

– Människor kan också behöva hjälp att få djupare förståelse för sina egna och andras reaktioner. Många undrar om det de känner är normalt, och det kan vara avlastande att få bekräftelse på det. Det kan också göra oss snällare mot oss själva och varandra.

När det gäller jobbet handlar samtalen om allt från mindre funderingar till riktigt tuffa saker.

– Man kan känna stress eller ha blivit uppsagd. Skillnaden mot Ledarnas andra tjänster är att vi fokuserar på de psykosociala bitarna, snarare än det rent fackliga, säger Therese Ideström Gammer.

Mer information och telefonnummer

Läs mer om hur det fungerar på vår sida om Samtalsstöd.

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4, april 2022.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!