Fler nyheter
Medlemsnyhet 14 mars 2019

Se upp för skiljeklausulen – den kan bli dyr

Ungefär hälften av alla anställningsavtal som skrivs mellan chefer och arbetsgivare i dag innehåller en så kallad skiljeklausul. Ledarnas chefsjurist Sara Kullgren ser en oroväckande utveckling.
Ledarnas chefsjurist Sara Kullgren.

– En skiljeklausul betyder att en tvist mellan arbetstagare och arbetsgivare kommer att avgöras av en skiljenämnd i stället för i en offentlig domstol. Det här är något vi är kritiska till eftersom det kan få negativa konsekvenser både för den enskilde och för samhället.

När ärenden avgörs i en skiljedomstol ska parterna själva stå för kostnaderna för förfarandet och det kan bli dyrt.

– Skiljeklausuler ligger främst i arbetsgivarens intresse, eftersom man ser det som ett sätt att skydda affärshemligheter och min­ska insynen i hur verksamheten bedrivs. I en del avtal åtar sig arbetsgivaren att stå för kostnaderna för förfa­randet, men i 40 procent av fallen tvingas arbetstagaren själv betala, med belopp som i värsta fall kan uppgå till mer än en halv miljon.

De ledamöter som ingår i skiljenämnden väljs av parterna själva, något som Sara Kullgren menar kan leda till lojalitetskonflikter och påverka rättssäkerheten negativt.

– Ett mer generellt problem med skiljedomar är att dessa inte blir offentliga och då inte heller kan leda till praxis. Det betyder att vi inte lär oss något för framtida fall.

Har du en skiljeklausul i ditt avtal som du inte kan förhandla bort, så försök åtminstone se till att du vid en tvist inte behöver stå för kostnaderna för förfarandet.

– Ledarna är en av få organisationer som faktiskt hjälper sina medlemmar både vid avtalsskrivning och som ombud i skiljeförfarande. Innan du skriver på kan du få råd om hur du förhandlar och hjälp med argument för att klausulen ska strykas. Som medlem i Ledarna kan du beviljas rättshjälp och i så fall företräder Ledarnas jurister dig som ombud i skiljeförfarandet och står för rättegångskostnaderna.

Texten är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1, januari 2019.

Läs mer: Chefens anställningsavtal.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem!