Fler nyheter
Medlemsnyhet 11 november 2022

Värna interimsuppdraget och skapa hjältar

Var lojal med uppdraget och förankra din roll hos medarbetarna. Som tillfällig chef är det lättare att lyfta alla andra.
Johan Seltborg.

Utifrån egna erfarenheter har Johan Seltborg skrivit boken Ledarskap på besök – 15 framgångsfaktorer för att lyckas som interimschef. Nu startar han ett utbildningsbolag, Interimakademin, för att lära branschen få bättre utväxling av upplägget.

– Det viktigaste är att förstå att man har ett uppdrag, inte ett ansvar, menar han.

Många, även uppdragsgivare, blandar ihop det. Som anställd är det bra att ta på sig mer ansvar. Men som interim är det lika viktigt att se vad du inte ska göra. Det gäller att fokusera på uppdraget.

– Det är bra att kräva en tydlig uppdragsbeskrivning, men det är inte alltid möjligt. Inte ens uppdragsgivaren har alltid det klart för sig. Ofta blir man ”nersläppt i fallskärm” och förväntas starta springande.

Men Johan Seltborg ger rådet att ta tre veckor till lägesanalys och flera intervjuer med relevanta medarbetare. Därefter gör han en plan framåt.

– Det är viktigt med täta avstämningar med uppdragsgivaren. Jag skickar alltid en veckorapport och föreslår veckovisa möten.

Förankring hos medarbetarna är också viktigt. Förankra uppdraget, men också varför du är där. Och att du vill dem väl.

– Jag brukar använda min roll, att den är tillfällig, det är ett bra redskap för att bygga tillit.

– Då kan medarbetarna se interimschefen mer som en coach utifrån som inte har egna intressen på arbetsplatsen. Släpp prestigen så är mycket vunnet, säger han.

– Bästa chansen att lyckas har man när man gör alla andra till hjältar. När den polletten trillade ner för mig var det jättehärligt.

Den tuffaste utmaningen tycker Johan Seltborg är att vara mellan uppdrag.

– Då är du ensam, det är stillestånd. För en person som är van att vara i hetluften kan det vara jättejobbigt. Och då ska man ut och sälja sig själv…

Artikeln är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11, november 2022.

Vill du också ha tidningen Chef direkt hem i brevlådan? Läs mer och bli medlem.