Fler nyheter
Nyhet 15 januari 2021

Arbeta hemifrån – chefens arbetsmiljöansvar

Få, om någon, trodde väl att vi skulle arbeta hemifrån ända in i vintermörkret när pandemin kollektivt skickade hem oss i mars 2020. Verksamheter behövde snabbt ställa om, vilket innebar provisoriska lösningar. Hur ska chefen gå vidare nu? Se Lisa Wiklund, chefsutvecklare, i en ny film om hur chefen navigerar i den nya vardagen.

– Många chefer som kontaktar oss på Ledarna behöver diskutera en returnering av sina arbetsmiljöuppgifter. Det visar på allvaret och att förutsättningarna inte finns, säger Lisa Wiklund. Det visar också att delegeringssystemet fungerar som tänkt.

Ledarna får många frågor från sina chefsmedlemmar och den viktigaste faktorn är stödet från den närmsta chefen. Det råder stor osäkerhet om vilket ansvar chefen egentligen har.

Arbetsmiljö vid arbete hemifrån – så funkar det

Framför allt kommer medarbetarnas hälsa upp. Som chef är det svårt att skapa sig en bild av hur medarbetaren egentligen mår, när det gäller exempelvis grundläggande faktorer som ergonomi, liksom allvarliga frågor som mental hälsa och kanske alkoholmissbruk.

– Är det mitt ansvar som chef om medarbetaren har dålig ventilation hemma? Det är en utmaning att fånga upp alla olika aspekter, speciellt om du har många medarbetare, säger Lisa Wiklund.

Fånga upp signaler med täta avstämningar

Arbetsmiljöverket uppdaterade sina föreskrifter vid årsskiftet. Där tydliggörs att ansvar och bekostnad för ombyggnationer och ventilationsproblem inte ska ligga på arbetsgivaren.

Men Lisa påminner om chefens ansvar gällande stöd och förutsättning för god ergonomi och bildskärmsarbete. Många arbetsgivare skickar hem kontorsstol och bildskärm och erbjuder videoutbildningar samt dokumentation kring ergonomi.

Andra konkreta tips för att fånga upp signaler kan exempelvis vara täta avstämningar med arbetsgruppen och att uppmuntra medarbetarna att ha kameran påslagen i videomöten. Men det är förstås ingen garanti att du som chef fångar upp alla nyanser.

Ledarskap på distans innebär hårdare krav på tydlighet, vad gäller uppgifter och mål. För vissa medarbetare skapar det trygghet, för andra upplevs det som detaljstyrning. Arbeta löpande med riskanalys. Använd Arbetsmiljöverkets struktur och regelverk för att fånga upp tecken på ohälsa.

I filmen berättar Lisa Wiklund, chefsutvecklare på Ledarna, hur du som chef kan göra för att i tid uppmärksamma både dina egna och teamets arbetsmiljörisker vid arbete hemifrån och på distans.

Chefen som förebild

Arbete och fritid flyter lätt ihop om ditt kontor finns på köksbordet. Då kan tydliga regler om när och hur du kommunicerar vara viktiga i arbetsgruppen. Det kan exempelvis vara att inte skicka e-post eller chattmeddelanden efter ordinarie arbetstid. Som chef är det viktigt att du lever som du lär. Uppmuntrar du medarbetarna att ta en lunchpromenad – gör det du också. Likaså kan du ha för vana att alltid låta kameran vara påslagen när mötet börjar.

Ta hand om dig

Som chef har du ett verksamhetsansvar, i många fall även ett medarbetaransvar. Om du själv inte får återhämtning eller ges utrymme att höja blicken blir det övergripande ansvaret svårare. Börja inifrån och ut, det kan vara så enkelt som att ta regelbundna pauser. Försök vika tid åt din egen planering.

På våra sidor om Arbetsmiljö läser du mer om bland annat chefens arbetsmiljöansvar och du som är medlem har möjlighet till chefscoachning och chefsrådgivning. Om du behöver prata akut med någon ingår tjänsten samtalsstöd i medlemskapet. Där får du prata med en socionom och det går bra att ta upp såväl arbetsrelaterade problem som privata. Under våren kommer vi även att genomföra utbildningar för chefer samt webbinarier om aktuella arbetsmiljöfrågor.