Fler nyheter
Nyhet 17 juni 2020

Chefer om framtiden: Så påverkas ledarskapet av pandemin

Forskaren Joakim Wernberg och Nina Åxman, nyligen korad till Framtidens kvinnliga ledare 2020, i ett poddsamtal om hur chefernas ledarskap påverkades under pandemikrisen.
Nytt poddavsnitt: Miller möter Joakim Wernberg och Nina Åxman.

Lyssna på podden: Miller möter Joakim Wernberg och Nina Åxman

Plötsligt tvingas många verksamheter arbeta på distans, samtidigt som chefer vana att arbeta i högkonjunktur ställs inför helt nya utmaningar. I ett nytt avsnitt av podden Miller möter ledare träffar Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller två gäster, forskaren Joakim Wernberg och Nina Åxman som är vp på Sandvik Rock Tools.

Avsnittet tar avstamp i Ledarnas framtidsrapport I förändringens riktning. Rapporten baseras på enkätsvar från över 5 000 chefer i Sverige och är därmed en av de mest omfattande genomlysningar av tillståndet på den svenska arbetsmarknaden som gjorts – och ger ett unikt perspektiv på stora pågående strukturomvandlingar av svenskt arbetsliv. Ett av fokusområdena i rapporten är chefers syn på distansarbete.

Medverkande i podden:

  • Joakim Wernberg, fil. dr. i ekonomisk geografi och rapportförfattare. Forskningsledare på Entreprenörskapsforum och affilierad forskare vid CIRCLE, Lunds universitet. Hans forskning handlar om strukturomvandling, komplexa system samt växelverkan mellan teknisk och ekonomisk utveckling.
  • Nina Åxman, vp global operations på Sandvik Rock Tools. Leder seniora chefer och ledare i olika delar av världen. Nyligen utsedd till Framtidens kvinnliga ledare 2020.
  • Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.