Fler nyheter
Nyhet 27 januari 2022

Grönt ljus för hållbarhetsanalyser i finansbranschen

Söderberg & Partners hållbarhetsanalyser bidrar till att driva finansbranschen i en mer hållbar riktning. – Våra analyser visar hur aktörerna arbetar med hållbarhet idag och vilka möjligheter de har för framtiden, säger Lingyi Lu, Söderberg & Partners hållbarhetschef, en av finalisterna i Sveriges bästa hållbarhetschef 2021.
Lingyi Lu, Söderberg & Partners hållbarhetschef.

Ledarna utser Sveriges bästa hållbarhetschef 2021 i samarbete med Aktuell Hållbarhet. Fyra finalister gör upp om titeln som tillkännages under ett webbinarium den 3 februari 2022. En av finalisterna är Lingyi Lu, Söderberg & Partners hållbarhetschef.

Lingyi Lu är en av de unga ledare som driver finansbranschens hållbarhetsarbete framåt. Hon är hållbarhetschef på rådgivnings- och förmedlingsbolaget Söderberg & Partners sedan 2019. Hon sitter även i styrelsen för Sveriges forum för hållbara investeringar, Swesif, och har tidigare jobbat på FN:s utvecklingsprogram UNDP där hon hjälpte företag att integrera hållbarhet i sina verksamheter för att öka sina bidrag till de Globala målen. Idag.

Analyser lotsar branschen

Söderberg & Partners är ett tjänsteföretag inom finansbranschen som med sina hållbarhetsanalyser lotsar branschen i en mer hållbar riktning. De var bland de första på den svenska marknaden att betygsätta finansiella produkter, fonder, livförsäkringar, fondförsäkringar och sakförsäkringar utifrån hållbarhet. Idag är deras hållbarhetsanalyser helt integrerade i bolagets kärnverksamhet, förvaltning och rådgivning

– Våra analyser visar hur institutionella investerare och försäkringsbolag arbetar med hållbarhet idag. När vi ger råd om hållbara produkter till våra kunder, baserat på analyserna, skapar vi incitament för aktörerna att förbättra sig i hållbarhet, säger Lingyi Lu.

– Vi började hela hållbarhetsarbetet från kärnverksamheten, förvaltning och rådgivning, och tittade på hur vi kunde integrera hållbarhet där. Vi landade i att ta fram egna hållbarhetsanalyser som kan användas i rådgivning av hållbara produkter till kunder som vill bidra till hållbarhet. Sedan gick vi vidare till direkt miljöpåverkan, som för de flesta tjänsteföretag är ett mindre avtryck relativt den påverkansmöjlighet som våra tjänster har.

Pensionernas hållbarhet

För de flesta organisationer är det en hygienfaktor att arbeta med hållbarhetsfrågor idag. Men en aspekt som ofta missas i kartläggningen av organisationens hållbarhetspåverkan är medarbetarnas pensioner. Det är fortfarande få företag som aktivt jobbar med att säkerställa att deras medarbetares pensionskapital placeras hållbart.

Därför har Söderberg & Partners utvecklat ett koncept som heter Hållbar tjänstepension för de kunder som vill ta sitt hållbarhetsarbete ännu längre. Där arbetar Lingyi med allt från att ge råd kring val av pensionsfonder, utbilda kunderna i vad hållbarhet inom pensionssparande innebär samt stötta dem i deras kommunikation.

– Marknaden är i stort sett fortfarande kvar i att utesluta innehav i branscher av olika etiska skäl, men vi vill ta ytterligare steg mot att påverka leverantörer att ta mer ansvar för hållbarhet. Det är ännu ganska få företag som tittar på vilken hållbarhetspåverkan de förmåner de ger sina medarbetare har. Det handlar om stora pengar som investeras årligen så om allt fler företag väljer att investera hållbart skickar det starka signaler till pensionskapitalsförvaltarna. De kan då välja vilka fonder de investerar i och på så sätt driva bolagen i en mer hållbar riktning. Samtidigt innebär det att medarbetarna själva kan vara med och påverka hur deras tjänstepensionskapital driver mot hållbar utveckling.

Söderberg & Partners granskar även svenska fondförsäkringsbolags hållbarhetsarbete och ger dem betyg enligt ett trafikljussystem med grönt, gult eller rött utifrån hur väl de presterar. Under de sju år som analysen har gjorts kan Lingyi tydligt se en förbättringstrend. Allt fler bolag undersöker om förvaltarna tar hänsyn till klimatrisker eller har en plan för att bidra till Parisavtalet via sina investeringar.

– Hållbarhetsbetygen i våra analysrapporter skapar uppmärksamhet i media och eftersom bolagen utvärderas årligen kan de inte slå sig till ro i sitt hållbarhetsarbete om de vill vara kvar på gröna listan. Det är sällan uppskattat att få ett rött betyg. Betygen triggar bolagens tävlingsinstinkt vilket ytterligare pushar marknaden i rätt riktning. Vi är också väldigt måna om att skapa goda förutsättningar för aktörerna att förbättras. Därför är vi transparenta med betygsättningen och delar gärna med oss av vad vi ser att de bästa aktörerna i branschen gör.

Finanssektorn avgörande i omställningen

Ett annat område de granskar är sakförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete. Kostnaderna för naturkatastrofer har ökat kraftigt till följd av klimatförändringarna. Tillgångar som försäkras av sakförsäkringsbolagen påverkas och kan komma att påverkas ännu mera när klimatförändringarnas effekter blir alltmer synliga.

– Finanssektorn har avgörande roll i omställningsarbetet. När vi ger råd om hållbara produkter till våra kunder, baserat på analyserna, skapar vi incitament för finansmarknadsaktörerna att förbättra sig i hållbarhet. Vi uppmärksammar intressenterna på deras eget hållbarhetsavtryck och utifrån det kan de vidta åtgärder för att säkerställa en mer hållbar och trygg framtid. Jag är stolt över att vi tydligt påverkar finansbranschen i en mer hållbar riktning genom att inspirera och sprida kunskap kring hållbarhet.

Priset Sveriges bästa hållbarhetschef delas ut under ett kostnadsfritt webbinarium som arrangeras av Aktuell Hållbarhet den 3 februari. Mer info och anmälan

Mer om hållbarhet