Fler nyheter
Nyhet 20 januari 2021

Jobba framgångsrikt med hållbarhet – chefer berättar

Hållbarhet är en nyckelfråga för framtiden. Vad kan du som chef göra för att påverka på riktigt?
Elsa Bernadotte, Charlotta Szczepanowski och Erik Brandsma.

I en artikelserie frågar vi chefer i olika typer av organisationer hur de jobbar och vad som är deras framgångsfaktorer i klimat- och hållbarhetsarbetet.

Bland cheferna finns...

  • Elsa Bernadotte, coo & co-founder Karma:

– Idén är att vi ska vara den första matsvinnsfria generationen, all mat ska konsumeras. Vi vill rädda så många måltider som möjligt – det som producerats ska konsumeras.

  • Erik Brandsma, vd och koncernchef på Jämtkraft:

– Mitt perspektiv är att hållbarhet ska vara en del av hela organisationens utveckling, det är inte ett ansvar som ligger på en enskild person. Hållbarhet går på tvären hos oss. Det är ett sätt att framtidssäkra Jämtkraft. Det som inte är hållbart är inte långsiktig affärsutveckling för oss.

  • Charlotta Szczepanowski, chef för Hållbarhet & Kvalitet på Coop:

– Du behöver se på hållbarhetsarbetet som en helhet. Hållbarhet är komplext, vi kan inte välja att prioritera ett mål över ett annat eftersom allt hör ihop och påverkar varandra. Om vi till exempel minskar fattigdom och hunger, men vi gör det på bekostnad av de planetära målen, kommer vi inte att lyckas.

Behöver du veta mer? Hållbarhet – ekonomisk, ekologisk, social

Chefer om framgångs­rikt hållbarhets­arbete


Om artikelserien

Sveriges chefer tappar fart i hållbarhetsarbetet, trots att det är mer i fokus än någonsin. Otydlighet och avsaknad av hållbara mål leder till att orealiserad potential går förlorad. Det visar Ledarnas Hållbarhetsbarometer. Bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar uppfattar att deras uppdrag är tydligt och var femte chef säger sig sakna mandat att genomföra sittföretags hållbarhetsstrategi.

Hur jobbar chefer framgångsrikt med hållbarhet idag, och vilka är deras bästa råd och tips? Vi har frågat några chefer som är framgångsrika i sina hållbarhetsuppdrag.