Fler nyheter
Nyhet 2 februari 2022

Jobba framgångsrikt med hållbarhet – chefer berättar

Hållbarhet är en nyckelfråga för framtiden. Vad kan du som chef göra för att påverka på riktigt?

I en artikelserie frågar vi chefer i olika typer av organisationer hur de jobbar och vad som är deras framgångsfaktorer i klimat- och hållbarhetsarbetet.

Chefer om framgångs­rikt hållbarhets­arbete


Om artikelserien

Sveriges chefer tappar fart i hållbarhetsarbetet, trots att det är mer i fokus än någonsin. Otydlighet och avsaknad av hållbara mål leder till att orealiserad potential går förlorad. Det visar Ledarnas Hållbarhetsbarometer. Bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar uppfattar att deras uppdrag är tydligt och var femte chef säger sig sakna mandat att genomföra sittföretags hållbarhetsstrategi.

Hur jobbar chefer framgångsrikt med hållbarhet idag, och vilka är deras bästa råd och tips? Vi har frågat några chefer som är framgångsrika i sina hållbarhetsuppdrag.

Behöver du veta mer? Hållbarhet – ekonomisk, ekologisk, social