Fler nyheter
Nyhet 27 januari 2021

Så vill hamburgerkedjan Max göra världen lite godare

Max Burgers är familjeföretaget som ända sedan 60-talet jobbat för att vara ett hållbart företag och ett föredöme i branschen. Deras definition på hållbarhet är bred och handlar om att jobba med hälsa, rättvisa och miljö. Störst nytta gör Max när de inspirerar sina gäster till bättre val inom alla dessa områden.
Kaj Török, informations- och hållbarhetschef på Max Burgers.

2008 blev Max den första restaurangkedjan i världen att klimatmärka sin meny och klimatkompensera alla sina utsläpp. Och 2018 blev de det första klimatpositiva matföretaget i världen. Klimatpositiv innebär att man binder mer klimatgaser genom trädplantering än hela värdekedjan släpper ut och samtidigt minskar utsläpp i linje med FN:s globala 1,5-gradersmål.

Max har ett antal konkreta hållbarhetsmål. Till exempel ska varje snittmåltid 2050 ha ett klimatavtryck på 0,5 kg koldioxidekvivalenter vilket är i linje med mat inom klimatets gränser enligt Världsnaturfonden WWF Sveriges program One Planet Plate. Och senast 2022 ska minst varannan måltid vara utan rött kött.

En beef med köttet

Drivande i utvecklingen är Kaj Török, informations- och hållbarhetschef på Max Burgers. Nyligen fick han ett kvitto på sitt arbete när han utsågs till Sveriges bästa hållbarhetschef av Aktuell hållbarhet. Priset delas ut till en person som har bidragit med affärs- och hållbarhetsnytta, innovation och nytänkande.

Så hur driver Kaj arbetet med Max hållbara utveckling och hur har de kommit fram till sina ambitiösa mål?

– Vi har gjort världens bredaste klimatanalys för branschen så vi vet exakt hur och var vi påverkar. Det är, inte så överraskande, köttet som står för vår största påverkan – man skulle kunna säga att vi har ”en beef med köttet”, säger Kaj Török. Men eftersom vi är medvetna om köttet så kan vi också jobba utifrån det och minska på det genom att satsa mer på vegetariska alternativ. Men när vi säljer nötkött så säkerställer vi att vi bara använder svenskt kött som har minst 25 procent mindre påverkan. Och samtidigt vet vi att djuren har haft det bra under sin livstid eftersom Sverige har en mycket strikt djurskyddslag och att vi har EU:s minsta antibiotikaanvändning.

Enligt Kaj är inte exakta hållbarhetsmål nödvändigtvis lösningen för hur man kan jobbar framgångsrikt med sin miljöpåverkan, vilket kan låta lite motstridigt. Målen är självklart viktiga men börjar man med att leverera resultat snabbare genom att gå på aktiviteterna direkt är mycket vunnet menar han. Har man en bra idé så testa den, vänta inte utan gör och lär på vägen. Det skapar en positiv spiral som i sin tur driver på de positiva resultaten och alla känner att de kan vara med och bidra.

– Många gånger kan det vara viktigare att ha ett syfte och ett antal åtgärder som ger resultat än ett antal mål. Vårt syfte är att göra världen lite godare. Då handlar det både om smaken och samhället. Inom alla dessa områden ska vi jobba för att bli bättre. Vårt fokus är hela tiden att se vilka konkreta saker vi kan göra precis här och nu.

Identifiera dina egna hållbarhetsutmaningar

Men om man vill jobba med mål så krävs det att man först ser var man har sina utmaningar och det gör man genom enklast att granska sin kärnverksamhet. För Max handlade som sagt om maten. Hur bidrar den till ohälsa och orättvisa och på vilket sätt påverkar den miljön negativt?

Om man inte hittat sina utmaningar är Kajs råd att titta på vilka de hållbara utmaningarna är utifrån bransch eller produkt och se hur de kan vara problematiska i förlängningen. Man kan även ta inspiration från de globala hållbarhetsmålen eller ta hjälp av experter och ta fram rapporter som adresserar problemen. När man sen identifierat dessa utmaningar måste de prioriteras och därefter målsättas.

– För att sätta den strategiska riktningen måste man börja med att ställa sig några frågor: Vad menar vi med hållbarhet? Vad är hållbarhet för oss? Vilka är våra specifika utmaningar och möjligheter? Vilken är vägen dit? Och vad behöver vi då göra på ett strategiskt plan för att ta oss dit? Idag jobbar många stora teknikföretag så här, och det är viktigt eftersom de får stort genomslag. Men för andra företag, och framför allt lite mindre företag, kanske det är bättre att ta en fika och spåna med kollegorna, säger Kaj.

På Max förstår de flesta vad hållbarhet är i stort och ledning och ägare är mycket engagerade i frågan. Kaj sitter i ledningen och uppfattar sitt uppdrag som tydligt. Men med det sagt så kan uppdraget ändå ibland vara otydligt – eftersom hållbarhet handlar om det framtida samhället som ingen faktiskt vet hur det kommer att se ut. Det bästa sättet att förutsäga framtiden är ändå att vara med och skapa den och på det viset blir Kaj uppdrag både extremt komplext och tacksamt samtidigt.

– Max ska vara ett globalt föredöme i klimatfrågan och det är mitt jobb att försöka vara en coach och katalysator för det internt. Vi behöver ligga i absolut framkant och det är verkligen krävande, men det är inte heller lätt för de branschkollegor som ligger på efterkälken och försöker vara med i racet mot en mer hållbar bransch.

Resultat skapar tillit

I Ledarnas senaste undersökning om chefernas inställning till hållbarhet framkom det att många chefer upplever sitt hållbarhetsuppdrag och mandat som otydligt.

I Kaj fall säger han att hans formella mandat egentligen är ganska litet men han har ägarnas förtroende att agera utifrån vad som krävs.

– Mandat handlar otroligt mycket om tillit. Som förändringsagent är den tilliten viktig och genom att skapa resultat inspirerar du till förtroende. Se hållbarhet som en lång resa. Långa resor gör man med vänner, så lägg 80 procent av din energi på att hitta de som vill vara med på resan och släpp de övriga om du inte vill ligga sömnlös, säger Kaj,

Vilka tips och råd har Kaj då till de verksamheter som antingen vill ta sitt hållbarhetsarbete till nästa nivå eller till de som vill starta igång?

– Du måste identifiera dina viktigaste framgångsfaktorer och arbeta systematiskt med dem. För oss på Max är det några faktorer som varit viktiga för hållbarhetsarbetet, bland annat att vi har ägare som driver på. Man måste ha hållbarhet i kärnaffären vilket innebär börja gräv där du står. Du behöver ett innovativt synsätt, se på hållbarhetsarbetet som ett sätt att uppgradera verksamheten. Sen måste du leda med bevis genom att skapa tydliga resultat. Till exempel var Max först i världen med klimatmärkt meny och klimatpositiv mat. Och till sist, man måste hålla i och hålla ut, omställning tar tid.

Chefer om framgångs­rikt hållbarhets­arbete


Om artikelserien

Sveriges chefer tappar fart i hållbarhetsarbetet, trots att det är mer i fokus än någonsin. Otydlighet och avsaknad av hållbara mål leder till att orealiserad potential går förlorad. Det visar Ledarnas Hållbarhetsbarometer. Bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar uppfattar att deras uppdrag är tydligt och var femte chef säger sig sakna mandat att genomföra sittföretags hållbarhetsstrategi.

Hur jobbar chefer framgångsrikt med hållbarhet idag, och vilka är deras bästa råd och tips? Vi har frågat några chefer som är framgångsrika i sina hållbarhetsuppdrag.